Home » Terugkoppeling KNVB licentiesysteem

Terugkoppeling KNVB licentiesysteem

donderdag 27 december 2018 - 15:53

Terugkoppeling Financial Rating System – jaarcijfers 2017/2018 en prognose 2018/2019

De licentiecommissie heeft in haar vergadering van 10 december 2018 besloten dat Sparta Rotterdam heeft voldaan aan de verplichtingen die gelden ten aanzien van de jaarcijfers van het seizoen 2017/2018 en de prognose voor het seizoen 2018/2019 op grond van het bepaalde in het Licentiereglement. De licentiecommissie heeft besloten om het door Sparta Rotterdam behaalde FRS-punten vast te stellen op 32.

Uitleg vernieuwd licentiesysteem

De KNVB heeft een licentiesysteem betaald voetbal met als doel het waarborgen van de continuïteit (en de integriteit) van de competities betaald voetbal. Nadat is geconstateerd dat het huidige licentiesysteem niet meer optimaal voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden, is er inmiddels een nieuw licentiesysteem dat akkoord is bevonden door alle clubs.

Aan de clubs wordt vanaf dit moment één keer per seizoen een puntenaantal (FRS-punten) toegekend, er zal derhalve geen sprake meer zijn van een indeling in een bepaalde categorie. Dit geschiedt op basis van de overgelegde jaarcijfers en prognose (uiterlijk op 1 oktober voor de clubs in de eredivisie en uiterlijk op 1 november voor de clubs in de eerste divisie). Het maximaal aantal te behalen punten betreft 40. Clubs die 15 punten of minder behalen, zullen een plan van aanpak en begroting moeten overleggen, alsmede een ‘clubontwikkelscan’ ondergaan. Hierbij zal overigens een overgangsregeling van toepassing zijn gedurende de eerste twee jaren.

Indien een club volgens de jaarcijfers een negatief eigen vermogen heeft, geldt de reglementaire verplichting om zorg te dragen voor een verbetering van het eigen vermogen met (ten minste) 5% per seizoen.

Wordt niet zorggedragen voor een verbetering van de vermogenspositie met (ten minste) 5%, dan wordt alleen een sanctie opgelegd indien het negatieve eigen vermogen groter is dan 25% van de netto omzet. De sanctie die dan zal gelden, betreft één winstpunt in mindering voorwaardelijk. Indien blijkens de eerstvolgende jaarcijfers daarna, wederom sprake is van het niet verbeterd hebben van het negatief eigen vermogen met (opnieuw) (ten minste) 5% én het negatieve eigen vermogen groter is dan 25% van de netto omzet, zal de voorwaardelijke sanctie worden omgezet in een onherroepelijke sanctie (één wedstrijdpunt in mindering) en zal wederom één wedstrijdpunt in mindering voorwaardelijk als sanctie worden opgelegd.

Sparta Rotterdam

Met het aantal van 32 FRS-punten voldoet Sparta Rotterdam dus ruim aan de norm van minimaal 16 punten.