Home » Cookies

Cookies

Privacyverklaring en cookies
Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 28 februari 2018.
Deze website wordt beheerd door Sparta Rotterdam BV. Bij bezoek aan deze website kan Sparta Rotterdam gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sparta Rotterdam uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Ook informeren wij u hoe u correcties kunt aanbrengen of hoe u zich kunt verzetten tegen verwerking van uw gegevens.
Door deze privacyverklaring te accepteren, garandeert u dat u zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van uw ouders/voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger hebt om uw persoonsgegevens via de Website te verstrekken.
Voor Sparta Rotterdam is een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens erg belangrijk.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende gegevens:
• Alle persoonsgegevens die u aan Sparta Rotterdam verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan Sparta Rotterdam, bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier of als u meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door u worden verstrekt;
• Bij acties op onze pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook worden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en andere gegevens gevraagd;
• Bij het bezoeken van onze websites worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze cookieverklaring;
• Bij e-mails die wij u sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of u de e-mail heeft ontvangen, heeft geopend en op welke links u eventueel heeft geklikt;
• Er worden enkel gegevens opgevraagd en opgeslagen die nodig zijn om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Doel van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:
• Het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten;
• Het verstrekken van de door u gevraagde informatie;
• Het versturen van clubnieuws en service-gerichte informatie om onze fans te informeren, te interesseren en te betrekken. Het is altijd mogelijk om u af te melden indien u deze informatie niet wenst te ontvangen;
• Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van Sparta Rotterdam, de partners van Sparta Rotterdam of andere partijen waarmee Sparta Rotterdam samenwerkt. Het is altijd mogelijk om u af te melden indien u deze informatie niet wenst te ontvangen;
• Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals aanpassen van de websites, applicaties of campagnes aan uw waarschijnlijke interesses;
• Analytische doeleinden;
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking. De gegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt en de bescherming van uw gegevens geschied conform de AVG. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens niet zonder uw toestemming in te zien zijn door derden, uw gegevens niet verkocht zal worden aan derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:
• het noodzakelijk is voor het goed functioneren van Sparta-diensten die door partners van Sparta Rotterdam worden aangeboden. Voordat uw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld wordt u hiervan op de hoogte gesteld en bent u in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik en de dienst. Let op: als u gebruik maakt van diensten van partners van Sparta Rotterdam gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy;
• Sparta Rotterdam hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Sparta-diensten of om de rechten van Sparta Rotterdam te beschermen; of
• dit wettelijk is toegestaan.

Beveiliging op z’n Spartaans
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. Sparta Rotterdam treft voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dit doen wij op z’n Spartaans.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die Sparta Rotterdam verwerkt. Sparta Rotterdam zal dat binnen vier weken na uw verzoek daartoe verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in uw persoonsgegevens bij Sparta Rotterdam zitten, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Dit kunt u doen door een email te sturen naar adminstratie@sparta-rotterdam.nl of telefonisch contact op te nemen via 010-8909210.

Wat zijn cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen. Als u liever niet heeft dat er cookies worden geplaatst op uw computer, kunt u het gebruik van cookies blokkeren. U dient dit per computer en per browser handmatig in te stellen via de instellingen van de browser. Standaard staat bij iedere browser ingesteld dat u cookies accepteert. Ook is het mogelijk om een zogenaamde plug-in te installeren in uw browser, zodat u eenvoudig per website de cookies kunt blokkeren. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser om de instellingen aan te passen.

Wat doen cookies?
Cookies hebben twee functies. In de eerste plaats helpen ze u bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren - zoals de taalinstelling - te onthouden. Daarnaast zijn er cookies die de websites die u bezoekt registreren en zo een inschatting maken van uw interesses. Met die informatie kunnen adverteerders en websitebeheerders voor u interessante advertenties in een website plaatsen. Bovendien kunnen cookies voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet.

Welke cookies gebruikt Sparta-rotterdam.nl?
Google Analytics
Sparta-rotterdam.nl maakt gebruik van cookies van Google om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren voor uw gemak. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we u naar deze website: http://www.google.nl/policies/privacy/.

Cookies in-/uitschakelen Als u niet wilt dat er cookies worden geplaatst, dan kunt u het opslaan daarvan tegengaan. Als u meerdere computers hebt en/of van meerdere browsers gebruik maakt, dient u de cookies per computer en/of browser apart uit te schakelen.

Wat gebeurt er als u de cookies uitzet?
Dankzij reclame kunt u de meeste websites gratis bezoeken. En dankzij cookies worden de advertenties beter afgestemd op uw interesses. Zet u de cookies uit, dan ontvangt u nog steeds reclame, alleen is deze dan niet meer afgestemd op uw surfgedrag. Als u de cookies die je voorkeuren onthouden uitschakelt, moet u uw instellingen, zoals uw wachtwoord en inlognaam, steeds opnieuw intypen.
• Instellingen worden niet meer onthouden;
• inloggegevens worden niet meer opgeslagen, zodat u ze elke keer opnieuw moet invoeren;
• U kunt niet meer direct informatie delen via social media;
• U zult gewoon advertenties blijven zien, maar deze zijn niet meer op uw interesses afgestemd.

Indien u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens over onze cookies hebt, kunt u met ons contact opnemen. Onze contactgegevens zijn:
Sparta Rotterdam BV
Spartapark Noord 1
3000 BV Rotterdam
Postbus 1802
010-8909210
administratie@sparta-rotterdam.nl

Wijzigingen Privacy Statement
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.