fbpx

Stadionbezoek

Een bezoek aan het Sparta Stadion is een belevenis voor groot en klein, supporter van Sparta of de bezoekende club. Er zijn wel enkele regels waaraan de bezoekers van het stadion zich aan moeten houden.

"Verkoop en/of afgifte van een (seizoen)kaart geschiedt onder de door KNVB bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002 gedeponeerde voorwaarden. Houder van een toegangsbewijs houdt zich aan deze voorwaarden en aan het huishoudelijk reglement van Sparta Rotterdam."

Een aantal praktische regels rond het stadionbezoek:

Wat mag niet?

  • het meenemen van flessen, glazen, blikjes, vuurwerk, slag-, steek-, stoot-, vuurwapens of andere voorwepen die als wapen aangewend kunnen worden;
  • het meenemen of onder invloed zijn van alcoholische dranken en/of enige andere het gedrag mogelijk beïnvoedende stof;
  • het gooien met enig voorwerp of vloeistof;
  • video-opnamen of andere audiovisuele vastleggingen te maken. (Een fototoestel met een beperkt zoombereik van 70 mm is toegestaan);
  • spandoeken met, in de ogen van stewards, het beveiligingspersoneel en/of politie, discriminerende of provocerende teksten;
  • Wij verzoeken u om aanwijzingen van de medewerkers van Sparta Rotterdam en/of de Politie onverwijld op te volgen.


Alcoholbeleid rond het stadion

Zoals misschien bij u bekend, kent de APV van Rotterdam aangewezen gebieden, waarin het meevoeren en drinken van alcohol op de openbare weg is verboden. Naast de wijk Spangen, valt ook het gebied rond het Sparta Stadion binnen dit aangewezen gebied.

Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes enzovoort met alcoholhoudende drank in bezit te hebben buiten de hekken van het Sparta Stadion.

Sparta Rotterdam is van mening dat binnen het stadion iedereen onder het genot van een biertje naar het voetbal moet kunnen kijken als hij/zij dat wenst. Daarom heeft Sparta Rotterdam in het convenant met de lokale driehoek afgesproken dat bij niet-risicowedstrijden er alcohol verkocht mag worden in het supportershome en bij de cateringpunten in het stadion.

Parkeren

Op wedstrijddagen is parkeren op de parkeerterreinen alleen mogelijk met een parkeerkaart. Deze zijn voorbehouden aan de sponsors van Sparta Rotterdam. Overige bezoekers adviseren wij om in industriegebied Spaanse Polder te parkeren.

Privacy

Sparta Rotterdam houdt toezicht op de bezoekers van het Sparta Stadion onder meer via het gebruik van camera’s.