fbpx
Home » Jaarverslagen

Jaarverslagen

Sparta Rotterdam is graag transparant naar haar stakeholders, supporters en sponsors. Daarom plaatst de club de jaarverslagen op haar officiële website.

Jaarrekening Sparta Beheer BV 2021/2022

Ondanks de sportief lastige eerste seizoenshelft (dertien uit achttien) slaagde het elftal er in, na het aantrekken van de juiste versterkingen in de winterstop, om op de laatste speeldag rechtstreeks behoud van het eredivisieschap te realiseren. Onder de leiding van Maurice Steijn en een gewijzigde staf werd er nieuw elan, tactiek en speelwijze geïntroduceerd waarmee uit de laatste vier wedstrijden tien punten werden behaald. Het behoud van het eredivisieschap is het belangrijkst behaalde resultaat in het afgelopen seizoen. Financieel zijn er ook de nodige prestaties gerealiseerd waarvan wij verslag doen middels de bijgaande jaarrekening.

De jaarrekening 2021/2022 is op dinsdag, 1 november 2022, vastgesteld in een algemene vergadering van aandeelhouders.
Het jaarverslag lezen: Jaarrekening Sparta Beheer BV 2021-2022.

De holding Sparta Beheer B.V. heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 4.466.546 en na belastingen én resultaat deelneming ad € 3.562.129 (geconsolideerd). Het groepsvermogen is gedurende het verslagjaar toegenomen van € 2.406.943 positief per 30 juni 2021 en na verwerking van het resultaat 2021/2022 tot € 5.969.072 positief per 30 juni 2022.

Vooruitblik seizoen 2022/2023

Sparta Rotterdam heeft voorafgaand aan het seizoen, vanwege haar gezonde financiële positie, geen begroting bij de KNVB hoeven in te leveren. Bij het opmaken van de jaarrekening ging de prognose 2022/2023 uit van een netto resultaat ad € 2,6 miljoen negatief.

Het geprognosticeerde spelersbudget bedraagt na sluiting van de zomertransferwindow € 5,2 miljoen. Alle personeels- en bedrijfskosten zijn opgenomen, inclusief de uitbetaling van zeer waarschijnlijke prestatiebonussen en alle (collectieve en individuele) bonussen voor behoud van het Eredivisieschap. De liquiditeitsprognose voor het seizoen 2022/2023 is sluitend.

Stadionontwikkeling

Aan het einde van het aankomende seizoen zullen de nieuwe topsport faciliteiten sportcomplex Nieuw Terbregge worden opgeleverd waarmee de club sportief een grote stap zet in haar sportieve ambities. De club is er alles aan gelegen om gezien de kostenontwikkelingen te komen tot stadion uitbreidings- en upgradingsplannen om de exploitatie meer in evenwicht te brengen. Essentieel in de funding van voorgaande plannen is de gebiedsontwikkeling rondom het stadion waarvoor Sparta Rotterdam een coalitie met belanghebbende partijen tracht te sluiten. Vooralsnog blijkt gebiedsontwikkeling de enige mogelijkheid om samen met de Gemeente Rotterdam tot samenwerking en realisatie te kunnen komen.

Financial rating systeem KNVB

De KNVB beoordeelt één keer per seizoen bij de inlevering van de jaarrekening en prognose de financiële positie van een club. Deze beoordeling vindt plaats middels een ‘weging’ in het Financial Rating System (FRS). In het FRS kan een club o.b.v. 6 variabelen maximaal 40 punten behalen.

Indien een club 15 punten of minder behaalt dan dient de betreffende club een:
- ‘clubscan’ te ondergaan
- Plan van aanpak te overleggen

Openbaar maken jaarstukken

Een club moet ingevolge licentie-eis F.04 uiterlijk 31 januari een bestuursverslag uitbrengen en openbaar maken. Tezamen met het bestuursverslag dient de club het aantal toegekende punten bij de meest recente indeling ingevolge het FRS te publiceren op de eigen website en zulks uiterlijk 31 januari.

Toegekende punten jaarrekening 2021/2022 en prognose 2022/2023

De licentiecommissie heeft besloten om het door Sparta Rotterdam behaalde aantal FRS-punten vast te stellen op 27.


Jaarverslag 09-10

Jaarverslag 10-11

Jaarverslag 11-12

Jaarverslag 12-13

Jaarverslag 13-14

Jaarverslag 14-15

Jaarverslag 15-16

Jaarverslag 16-17

Jaarverslag 17-18

Jaarverslag 18-19

Jaarverslag 19-20

Jaarverslag 20-21

Jaarverslag 21-22