Home » Jaarverslagen

Jaarverslagen

Sparta Rotterdam is graag transparant naar haar stakeholders, supporters en sponsors. Daarom plaatst de club de jaarverslagen op haar officiële website.

Jaarverslag 09-10

Jaarverslag 10-11

Jaarverslag 11-12

Jaarverslag 12-13

Jaarverslag 13-14

Jaarverslag 14-15

Jaarverslag 15-16

Jaarverslag 16-17

Jaarrekening Sparta Beheer BV 2016/2017

Door een strak financieel beleid, een boven alle verwachting enthousiast bedrijfsleven, de interesse van nieuwe supporters en de eigen trouwe aanhang op een telkens sfeervol en uitverkocht Kasteel overlegt bestuur en directie met gepaste trots de jaarrekening 2016/2017 voor aan haar achterban.

De holding Sparta Beheer BV heeft het boekjaar 2016/2017 afgesloten met een positief resultaat na belastingen van € 1.901.059. Het groepsvermogen is gedurende het verslagjaar toegenomen van € 995.699 negatief per 30 juni 2016 naar € 1.030.360 positief per 30 juni 2017.

Het is bij de Spartanen bekend dat vanwege bewuste keuzes in haar beleidsdoelstellingen Sparta Rotterdam jaarlijks op Eerste Divisie niveau een negatieve begroting indient bij de KNVB. Door deze bewuste beleidskeuzes én de huidige verdeling van opbrengsten in het Betaald Voetbal zoals tv gelden en marketingrechten is de Eredivisie het enige platform waarop Sparta, zonder externe financiering, een financieel gezonde huishouding kan realiseren.

Sparta Rotterdam startte het Eredivisieseizoen 2016/2017 met een begroting van € 300.000 positief. Met het indienen van de uiteindelijke jaarrekening 2016/2017 bevestigde bestuur en directie haar keuze door te blijven investeren in de jeugdopleiding en het budget van haar eerste elftal om een terugkeer naar de Eredivisie mogelijk te maken.

Vooruitblik

Op 13 juni 2017 heeft Sparta Rotterdam een begroting voor het seizoen 2017/2018 ingediend bij de KNVB die sluit op € 250.000 positief. De ingediende begroting bevat geen inkomsten uit vergoedingssommen en heeft reeds rekening gehouden met de extra belastingheffing dan wel kosten op makelaarsvergoedingen.

De meest recente prognose (1 oktober 2017) voor het boekjaar 2017/2018 gaat uit van een nettowinst voor belastingen van € 2.200.000. Deze verbetering van het nettoresultaat is met name toe te schrijven aan de inkomsten uit vergoedingssommen. Tegenover deze inkomsten staan ook verdere investeringen in de professionalisering van de organisatie en met name de toename van de uitgaven van het spelersbudget. Deze uitgaven in de personeelskosten aan structurele verbeteringen en incidentele contracten bedragen circa € 1,4 miljoen meer ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting.

De komende seizoenen zal alles in het teken staan van het blijven spelen op Eredivisie niveau. Belangrijk in deze doelstelling is het vergroten van de netto omzet waardoor het spelersbudget zal toenemen. Naast de toename van het spelersbudget zal de staf en organisatie verder versterkt moeten worden om door te kunnen groeien als vaste speler in de Eredivisie.

Speerpunt in het vergroten van de netto omzet zal de uitbreiding van het stadion zijn en de verdere verbetering van de faciliteiten voor sponsoren én supporters. Reeds vanaf september 2016 heeft bestuur en directie dit speerpunt omarmt als hoogste prioriteit. Inmiddels zijn diverse externe rapporten, documenten en visuals gedeeld met de Gemeente Rotterdam. Partijen trekken inmiddels samen met elkaar op om op zo’n kort mogelijke termijn vorm te geven aan deze doelstelling.

Bestuur en directie ziet bovenstaande als belangrijkste speerpunten van haar beleidsplan en -doelstellingen. Jaarlijks zal de balans worden gezocht tussen deze speerpunten en het verder versterken van de financiële positie.