Home » Jaarverslagen

Jaarverslagen

Voorafgaand aan de wedstrijd Sparta Rotterdam - Almere City FC hebben tien supporters die een vraag hadden ingestuurd als eerste het jaarverslag 2017-2018 ontvangen van directeur Manfred Laros. De vragen gingen uiteraard over het jaarverslag, maar ook over alle zaken die met de club te maken hebben. Vandaag publiceert Sparta Rotterdam het jaarverslag op de website zodat iedereen het kan inzien.

Sparta Rotterdam is graag transparant naar haar stakeholders, supporters en sponsors. Daarom plaatst de club de jaarverslagen op haar officiële website.

Jaarverslag 09-10

Jaarverslag 10-11

Jaarverslag 11-12

Jaarverslag 12-13

Jaarverslag 13-14

Jaarverslag 14-15

Jaarverslag 15-16

Jaarverslag 16-17

Jaarverslag 17-18

 

Jaarrekening Sparta Beheer BV 2017/2018

De degradatie naar de Eerste Divisie legt een deken over de behaalde (financiële) resultaten in het seizoen 2017/2018. De club zal wederom, middels de door haar verdedigde beleidskeuzes op Eerste Divisie niveau, het maximale moeten geven om uiteindelijk terug te keren naar de Eredivisie. Het afgelopen seizoen werd voor het tweede opeenvolgende seizoen bevestigd dat het spelen op Eredivisie niveau het enige platform is waarop Sparta, zonder externe financiering, een financieel gezonde huishouding kan realiseren. Het bestuur en de directie overleggen wederom met gepaste trots de jaarrekening 2017/2018 voor aan haar achterban.

De holding Sparta Beheer BV heeft het boekjaar 2017/2018 afgesloten met een positief resultaat vóór belastingen en resultaat deelneming van € 2.907.650, en na belastingen en resultaat deelneming van € 2.382.035. Het groepsvermogen is gedurende het verslagjaar toegenomen van € 1.030.360 positief per 30 juni 2017 naar € 3.412.395 positief per 30 juni 2018.

Sparta Rotterdam startte het Eredivisieseizoen 2017/2018 met een begroting van € 250.000 positief. Na het indienen van de begroting werd het spelersbudget, nog voor het sluiten van de zomertransferwindow, gemaximaliseerd naar ruim 4 miljoen euro. Ondanks deze opwaardering bleek de samengestelde selectie niet over voldoende kwaliteit te beschikken om de benodigde ‘punten’ te behalen in de competitie. In een ultieme poging werd met een nieuwe staf en zes nieuwe spelers wederom € 757.278 geïnvesteerd om het Eredivisieschap te behouden. Deze extra uitgaven werden ruimschoots gecompenseerd door met name het resultaat vergoedingssommen van € 5.239.573 waardoor einde seizoen een positief resultaat kon worden gepresenteerd.

Vooruitblik

Op 19 juni 2018 heeft Sparta Rotterdam een begroting voor het seizoen 2018/2019 ingediend bij de KNVB die sluit op € 2.221.233 negatief. De ingediende begroting bevat geen inkomsten uit vergoedingssommen.

De negatieve begroting komt voort uit de beleidskeuzes die de club op Eerste Divisie niveau maakt door te blijven investeren in de jeugdopleiding en het spelersbudget van haar eerste elftal te maximaliseren om een terugkeer naar de Eredivisie mogelijk te maken. Essentieel onderdeel in het kunnen maken en doorvoeren van deze beleidskeuzes is dat de ‘cashpositie’ vooraf sluitend moet zijn waardoor de continuïteit van de vereniging gewaarborgd is.

De meest recente prognose (1 oktober 2018) voor het boekjaar 2018/2019 gaat uit van een gering nettoverlies van € 325.000. Deze verbetering van het nettoresultaat is met name toe te schrijven aan de inkomsten uit vergoedingssommen. Tegenover deze inkomsten staan ook inmiddels gerealiseerde uitgaven in het spelersbudget. Het spelersbudget bedraagt het aankomende seizoen 2,6 miljoen euro en behoort tot de top van de Eerste Divisie. De oprekking van het spelersbudget past in de vooraf gemaakte beleidskeuzes.

Het komende seizoen zal alles in het teken staan van het terugkeren naar de Eredivisie. Belangrijk, naast deze doelstelling, is het blijven werken en investeren in mogelijkheden om de netto omzet te vergroten.

Speerpunt in het vergroten van de netto omzet zal de uitbreiding van het stadion zijn en de verdere verbetering van de faciliteiten voor sponsoren én supporters. Reeds vanaf september 2016 heeft bestuur en directie dit speerpunt omarmd als hoogste prioriteit. Afgelopen maand zette de club een nieuwe stap met de aankoop van elf commerciële ruimten in het Sparta Stadion. Met het definitieve bezit van deze belangrijke ruimten in het Sparta Stadion heeft Sparta de mogelijkheid om, middels een uitbreiding en upgrade van de stadionfaciliteiten, structureel haar omzet te vergroten. Sparta maakt nu de volgende stap en gaat vol goede moed verder met de onderbouwing van de business case die financiering van de plannen mogelijk moet maken.