Home » Jaarverslagen

Jaarverslagen

Sparta Rotterdam is graag transparant naar haar stakeholders, supporters en sponsors. Daarom plaatst de club de jaarverslagen op haar officiële website.

Jaarverslag 09-10

Jaarverslag 10-11

Jaarverslag 11-12

Jaarverslag 12-13

Jaarverslag 13-14

Jaarverslag 14-15

Jaarverslag 15-16

Jaarverslag 16-17

Jaarverslag 17-18

Jaarverslag 18-19

Het afgelopen seizoen speelde Sparta Rotterdam, na de degradatie in het seizoen 2017/2018, in de Keuken Kampioen Divisie. Na enkele dagen van ‘rouw’ herpakte de club, en daarmee haar organisatie, zich om vervolgens het aanvalsplan met als doelstelling de terugkeer naar de Eredivisie te ‘schrijven’ en uitvoering daaraan te geven. Gezien de concurrentie in de competitie was de eerste prioriteit om een maximaal spelersbudget te creëren. Door met elkaar te ondernemen en grenzen te verleggen, werd de basis gelegd om een goede selectie überhaupt te kunnen samenstellen. Waarop de technische leiding in samenwerking met de technische staf vervolgens uitstekend werk heeft verricht.

We zijn terug in de Eredivisie!

De holding Sparta Beheer BV heeft het boekjaar 2018/2019 afgesloten met een negatief resultaat van € 143.361. Het groepsvermogen is gedurende het verslagjaar afgenomen van € 3.412.395 positief per 30 juni 2018 naar € 3.019.034 positief per 30 juni 2019.

Sparta Rotterdam startte het Eerste divisie seizoen 2018/2019 met een begroting van € 2.221.233 negatief. Na het indienen van de begroting werd het spelersbudget, nog voor het sluiten van de zomertransferwindow, gemaximaliseerd naar ruim 2,9 miljoen euro exclusief eventueel uit te betalen bonussen voor promotie naar de Eredivisie. In de winterstop volgde daarop nog drie sportieve versterkingen om het belang van promotie te onderstrepen. Het vastgestelde spelersbudget, de meer-kosten van enkele ‘opengebroken’ spelerscontracten én de versterkingen in de winterstop, werden met name bekostigd door het resultaat vergoedingssommen van € 2.691.389. De uiteindelijk betaalde  promotiebonussen van in totaal € 527.500 konden door de meer-inkomsten gedeeltelijk worden opgevangen waardoor het boekjaar met een gering verlies werd afgesloten.

Vooruitblik

Sparta Rotterdam heeft voorafgaand aan het seizoen vanwege een wijziging in de reglementen geen begroting bij de KNVB moeten indienen. Wel is intern de begroting voor het seizoen 2019/2020 vastgesteld en die sluit met een netto verlies van € 1.910.907.

De meest recente prognose (11 september 2019) voor het seizoen 2019/2020 gaat uit van een winst van € 27.217. De verbetering van het nettoresultaat is met name toe te schrijven aan de inkomsten uit vergoedingssommen (waaronder ‘solidarity contribution’ en transfervergoedingssommen). Tegenover deze meer-inkomsten staan ook niet begrote kosten. Extra kosten zijn er gemaakt ten aanzien van de afdrachten aan derden van het behaalde resultaat vergoedingssommen en een verhoging van het spelersbudget. Het spelersbudget is inmiddels vastgesteld en bedraagt € 4,2 miljoen. De hoogte van dit budget is te verantwoorden onder de beleidskeuze om met een maximaal spelersbudget de sportieve doelstelling ‘behoud van het Eredivisieschap’ te realiseren.

Essentieel onderdeel in het kunnen maken en doorvoeren van deze beleidskeuzes is dat de ‘cashpositie’ vooraf sluitend moet zijn waardoor de continuïteit van de vereniging gewaarborgd is. De liquiditeitsprognose voor het seizoen 2019/2020 is sluitend.

Om een definitieve sportieve stap naar het spelen in de Eredivisie te kunnen maken, is het essentieel om de jaarlijkse omzetpotentie van het huidige Sparta Stadion te vergroten.

Stadion

Op 23 november 2018 heeft Sparta Rotterdam elf commerciële ruimten in het Sparta Stadion aangekocht. Door deze aankoop is Sparta Rotterdam, op enkele ruimten aan de kasteelzijde na, volledig eigenaar van het Sparta Stadion en maakt zij een enorme stap in de planvormingen omtrent de uitbreiding en verbouwing van het Sparta Stadion. Door het volledige eigendom van o.a. de commerciële ruimten onder de tribunes staat, behoudens de financiering, een uitbreiding en upgrade van de horeca, publieksfaciliteiten en hoofdgebouw niets meer in de weg.

Naast voorgaand succes is er met de R.V.& A.V. Sparta overeenstemming bereikt over het toekomstig beheer van Sparta Rotterdam van het gehele sportcomplex Nieuw Terbregge. Partijen vonden elkaar in een raamwerkovereenkomst die stapsgewijs tot vijf overeenkomsten moet leiden om uiteindelijk zeggenschap bij Sparta Rotterdam neer te leggen.

De afgelopen jaren hebben er gesprekken voor (financiële) ondersteuning door de Gemeente Rotterdam aan Sparta Rotterdam plaatsgevonden. In overleg zijn de plannen verder uitgewerkt en zijn partijen inmiddels in een vergevorderd stadium om de plannen inhoudelijk te beoordelen. De gesprekken met de Gemeente Rotterdam en haar directe stakeholders geven op dit moment voldoende comfort om dit de komende periode tot een goed einde te brengen.

Bestuur en directie ziet bovenstaande als belangrijkste speerpunten van haar beleidsplan en -doelstellingen. Jaarlijks zal de balans worden gezocht tussen deze speerpunten en het verder versterken van de financiële positie.