fbpx
Home » Disclaimer

Disclaimer

Sparta-rotterdam.nl is de officiële website van Sparta Rotterdam B.V. (Sparta Rotterdam). De informatie die op sparta-rotterdam.nl wordt verstrekt, is bedoeld voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, op en verband houdende met de informatie op sparta-rotterdam.nl, komen toe aan Sparta Rotterdam. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sparta Rotterdam.

Sparta Rotterdam spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Sparta Rotterdam behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Sparta Rotterdam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, Sparta-rotterdam.nl op welke manier dan ook.

De door sparta-rotterdam.nl verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Sparta Rotterdam gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Nederland.

Sparta-Rotterdam.nl is een geregistreerd handelsmerk van Sparta Rotterdam.