fbpx
Home » Vertrouwenspersoon (VCP) als aanspreekpunt

Vertrouwenspersoon (VCP) als aanspreekpunt

Iedereen moet kunnen voetballen in een veilige omgeving. Wanneer jij binnen de club gevoelens van 'onveiligheid' (in welke vorm dan ook) ervaart, bijvoorbeeld door ongewenste aanrakingen of opmerkingen, heb jij altijd het recht om ‘nee’ te zeggen. Dat kan een moeilijke stap zijn. Weet daarom dat je altijd terecht kan bij een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De vertrouwenspersoon is er ook voor signalen van seksuele intimidatie.

Wat doet een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)?
Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij situaties van seksuele intimidatie en ongewenst/ongepast gedrag. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Voortdurende opmerkingen met een seksueel karakter;
  • Aanranding, verkrachting, seksueel misbruik.
  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • (Het vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag / ongewenste aanrakingen: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig. Of als je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je zoon/dochter wordt omgegaan binnen de club/het team.
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach passend is.
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
  • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

 

Wanneer iemand dit overkomt, blijft diegene vaak achter met veel vragen en emoties. Een VCP kan helpen door te luisteren. Contact opnemen kan persoonlijk bij een van de VCP of anoniem (formulier onderaan de pagina). Informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld: De VCP probeert er samen met een melder achter te komen wat diegene graag zou willen zien gebeuren. Vanuit een melding informeert de VCP over mogelijke vervolgstappen. Daarnaast verzorgt de VCP de procesbegeleiding en adviseert de betrokken vereniging.

Discriminatie, pesten en verbale intimidatie
Grensoverschrijdend gedrag heeft niet altijd een seksueel karakter. Ook verbale intimidatie en machtsmisbruik kunnen voorkomen en een grote impact hebben op personen en de club. Daarnaast gaan mensen die zich schuldig maken aan discriminatie een duidelijke grens over. Ook voor deze vormen van gedrag is geen plek op de voetbalvelden. Herken jij dit, omdat jij of je club er zelf mee te maken heeft? Als club willen wij ook dit gedrag graag halt toeroepen.

Meldplicht
Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de KNVB. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de VCP van de club. De meldplicht houdt in het kort het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is of is geweest van seksuele intimidatie/seksueel misbruik, is hij/zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. ‘Gewone’ leden krijgen een meld verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gemaakt tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Hoe vertrouwelijk is een VCP?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren. De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld zonder dat jij daar:

a) toestemming voor hebt gegeven
b) van op de hoogte bent

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

VCP Jeugdopleiding Sparta Rotterdam

________
Cock van Dijk

Beheerder Nieuw Terbregge en Coördinator Wedstrijdzaken
Cock is bereikbaar via C.vandijk@sparta-rotterdam.nl

________
Youri Bleijenberg
Medisch Coördinator Jeugdopleiding + Fysiotherapeut Jong Sparta
Youri is bereikbaar via Y.Bleijenberg@sparta-rotterdam.nl

________
Mandy Schellevis

Fysiotherapeut Jeugdopleiding
Mandy is bereikbaar via M.Schellevis@sparta-rotterdam.nl

___________