fbpx

Vertrouwenspersoon / Klachtencommissie

Bent u niet werkzaam bij Sparta Rotterdam en wilt u contact met de vertrouwenspersoon bij Sparta Rotterdam. Dat kan door middel van het invullen van onderstaand formulier. U kunt uw contactgegevens sturen naar de vertrouwenspersoon binnen Sparta Rotterdam. Deze gegevens komen rechtstreeks per e-mail bij de vertrouwenspersoon uit. De melding wordt uiteraard zorgvuldig en discreet behandeld.

Voor medewerkers is het ook mogelijk om dit formulier te gebruiken, maar via de persoonlijke omgeving van het werknemersportaal in BCS treft u ook de andere mogelijkheden aan voor contact met zowel interne als externe vertrouwenspersonen, afhankelijk van uw wensen.

Indien u contact wil hebben met een vertrouwenspersoon van de jeugdopleiding kijkt u dan op deze pagina.

Vul onderstaande gegevens in en de vertrouwenspersoon neemt contact met u op:

 


Klachtencommissie

Wij willen als club voor onze supporters en betrokkenen een veilige omgeving en gevoel creëren. Wij streven ernaar dit zo optimaal mogelijk te doen. Daarom is het belangrijk voor een ieder om eventuele onprettige ervaringen met medewerkers van de club te kunnen melden. Hierom hebben wij een klachtencommissie voor alle soorten klachten ingesteld.

In het geval de melder bij Sparta op een negatieve manier in aanraking is gekomen met een medewerker en hierover een klacht wilt melden, bestaat er een mogelijkheid dit te doen bij onze klachtencommissie.

De melder dient het volgende in de klachtenbrief op te nemen:

• De naam en het adres van de melder;
• De dagtekening;
• Een zorgvuldige en volledige omschrijving van de (gesignaleerde) ongewenste omgangsvorm(en) of gebeurtenissen;
• De naam of namen van de eventuele betrokkene;
• De beschrijving van de door de melder ondernomen stappen;
• De periode waarin het voorval plaatsvond, waarbij voorvallen die langer dan één jaar geleden hebben plaatsgevonden niet meer in behandeling worden genomen tenzij er sprake is van een door de klachtencommissie te bepalen uitzonderlijke situatie.

Deze klacht kan via het e-mail adres: klachten@sparta-rotterdam.nl of per post aangeleverd worden. De klachtenbrief dient naar dit adres opgestuurd te worden:

Sparta Rotterdam BV
Postbus 1802
3000 BV ROTTERDAM

Wij streven ernaar de klacht binnen twee weken te behandelen en de melder informatie te verlenen over het vervolgproces. Het vervolgproces kan per situatie verschillen, maar wij zullen elke melding zorgvuldig in behandeling nemen.