fbpx

ANBI-Status Stichting De Betrokken Spartaan

Stichting De Betrokken Spartaan is per 1 augustus 2022 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Stichting ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting De Betrokken Spartaan

Postbus 1802
3027 VW Rotterdam

IBAN: NL 27 INGB 0005 6750 04

RSIN-nummer: 850693603

Wilt u meer informatie over schenkingen of nalatenschappen aan Stichting De Betrokken Spartaan? Laat dan hieronder uw gegevens achter en nemen wij graag contact met u op.