fbpx

Studie

Ook een topsporter moet studeren

De spelers in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam worden opgeleid tot profvoetballer, maar naast de sportieve prestaties worden ook de studieprestaties begeleid en goed in de gaten gehouden. De club voelt zich medeverantwoordelijk voor meer dan alleen de sportieve ontwikkeling van de spelers.

Studiemogelijkheden
Om ervoor te zorgen dat de spelers optimaal begeleid worden zijn er een aantal verplichte studiemomenten en zijn er verschillende lokalen aanwezig. Zo is er een uitleglokaal, een stiltelokaal en een computerlokaal. In het uitleglokaal werken de spelers zelfstandig aan de opdrachten die vanuit school zijn meegegeven, maar is er ook de ruimte om vragen te stellen aan de aanwezige docenten. Alle docenten hebben andere expertises, en daarom is er altijd wel een docent die uitleg kan geven over de gevraagde stof. In het stiltelokaal wordt er gewoon stil en zelfstandig gewerkt, en in het computerlokaal wordt er gewerkt met computers, mits die gebruikt worden voor schoolopdrachten en niet voor andere dingen. De talenten hebben dus genoeg ruimte en mogelijkheden om op hun eigen manier te studeren. De selecties van O13 en O14 werken op dinsdag verplicht één uur aan school, op donderdag is dat drie uur. Voor de O15 en O16 gelden andere regels, zij werken zowel op dinsdag als donderdag verplicht drie uur aan hun schoolopdrachten. Deze verplichte uren maken onderdeel uit van de profdagen, om die dagen op de club zo professioneel mogelijk in te vullen. De studie van de Spartanen wordt zeer serieus genomen en om die reden wordt er dan ook voldoende tijd en ruimte ingepland om aan de studie te werken.

Scholen
Het is natuurlijk niet zo dat de spelers bij Sparta op school zitten. De jeugdspelers kiezen zoals ieder ander een eigen middelbare school, waar ze de rest van de dagen gewoon een opleiding volgen. Op deze manier veranderd er niet veel aan de leefomgeving van de spelers na de stap naar de jeugdopleiding. Ook is er voldoende contact tussen de scholen en de studiebegeleiders van Sparta Rotterdam, om ervoor te zorgen dat de club altijd goed op de hoogte is van de stand van zaken. De club is op de hoogte van bijvoorbeeld roosterwijzigingen, gedrag en resultaten. Spelers krijgen zelf ook verantwoordelijkheden, zoals het op de hoogte houden van hun studiebegeleiders over studieresultaten, of over de algemene gang van zaken op school. In de periode waarin de jeugdspelers veel proefwerken of examens hebben, krijgen ze specifieke examenbegeleiding. Bij mindere prestaties overleggen de studiebegeleiders vanuit school en vanuit Sparta Rotterdam met elkaar en met de ouders om zo adequaat mogelijk te kunnen reageren.