fbpx
Home » Eigen vermogen verder gestegen, jaarlijks tekort blijft speerpunt

Eigen vermogen verder gestegen, jaarlijks tekort blijft speerpunt

01 november 2022 - 19:22

Sparta Rotterdam publiceert sinds 2009/2010 jaarlijks de financiële status van de club. Dit doet Sparta om zo transparant mogelijk te zijn naar haar achterban over de (on)mogelijkheden en verwachtingen op korte en middellange termijn. De jaarrekeningen zijn allemaal openbaar en terug te lezen door hier te klikken. Sparta Rotterdam probeert sinds twee seizoenen de financiële situatie zo makkelijk mogelijk te beschrijven zonder teveel in financiële termen te komen. Uiteraard is de officiële inleidende tekst van de jaarrekening ook te lezen via de link naar het jaarverslag van afgelopen seizoen.

Positief resultaat

De jaarrekening over het seizoen 2021/2022 is vastgesteld in een algemene vergadering van aandeelhouders en wordt vandaag voor iedereen openbaar gemaakt. Uit de jaarrekening blijkt dat Sparta Rotterdam het boekjaar (dit staat gelijk aan een voetbalseizoen, 1 juli t/m 30 juni) 2021/2022 heeft afgesloten met een positief resultaat van 4,5 miljoen euro. Daardoor is het eigen vermogen van de club verder toegenomen naar 6 miljoen euro positief. Belangrijk is daarbij te vermelden dat eigen vermogen niet betekent dat de club dit direct kan uitgeven. Van deze 6 miljoen euro is 4,8 miljoen euro nog te ontvangen vanaf het seizoen 2023/2024. Deze nog te ontvangen gelden betreffen hoofdzakelijk termijnbetalingen van transfersommen.

Tekort

De jaarrekening 2021/2022 geeft een weergave van het betreffende seizoen maar geeft ook een doorkijk naar de mogelijkheden in het huidige seizoen. Sparta doet het maximaal mogelijke binnen haar grenzen van ondernemen om het spelersbudget zo hoog mogelijk te laten zijn. Zoals bekend is spelen in de Eredivisie van het grootste belang om het fundament onder Sparta te verstevigen. Ook voor het huidige seizoen 2022/2023, en dat is geen uitzondering, is er daarom een tekort begroot van 2,6 miljoen euro. Dit tekort komt door beleidskeuzes die Sparta maakt door het spelersbudget, de organisatie en de jeugdopleiding op een dusdanig niveau wil houden dat dit rendabel blijft voor de club.

Sparta kiest er elk jaar bewust voor om het seizoen met een tekort te beginnen. Door middel van ondernemerschap krijgt iedereen binnen de club de opdracht om kansen te verzilveren om het tekort terug te brengen of zelfs om te buigen in een positief resultaat. De meest voor de hand liggende manier om het tekort weg te werken zijn transfers. In het afgelopen seizoen is dit gelukt door vijf spelers te verkopen, waarvan 4 eigen jeugdspelers. Voor dit seizoen is de keuze gemaakt om toekomstige transferwaarde in te kopen. Daar zit uiteraard geen garantie op, maar door jonge talentvolle spelers sportief te ontwikkelen en te verkopen kan Sparta toekomstige tekorten ombuigen. Hiervoor is belangrijk dat Sparta een positief eigen vermogen heeft en een sluitende liquiditeitsprognose (je eigen rekeningen kunnen betalen tot het einde van het seizoen). Alleen op die manier kan Sparta zelfstandig blijven en (financiële) keuzes maken voor de langere termijn. Sparta wil zelfstandig zijn én blijven, baas in eigen huis zijn dus.

Spelersbudget

Het eerder genoemde ondernemerschap is met name bedoeld om het spelersbudget zo hoog als mogelijk te laten zijn om sportief successen met elkaar te behalen. Het spelersbudget stijgt sinds 2019 jaarlijks met 0,3 miljoen euro, voor het huidige seizoen is het budget in eerste instantie vastgesteld op 5,0 miljoen euro. Na de transferwindow is er extra geïnvesteerd in o.a. jeugdspelers en daardoor verhoogd naar 5,2 miljoen euro. Daarin zitten alle kosten, waaronder ook de uitbetaling van bonussen voor het behoud van het Eredivisieschap.

Omzetgroei en kostenstijgingen

De groei in omzet zet nog steeds door. In het seizoen 2020/2021 was dit 10,8 miljoen (zonder corona impact). Vorig seizoen was dit 12,6 miljoen (minimale corona impact) en de groei zet in het huidige seizoen door naar 14,0 miljoen. Sparta heeft zoals elk bedrijf ook te maken met kostenstijgingen. Denk hierbij aan energiekosten, de (hogere) huur en exploitatiekosten van Nieuw Terbregge, inkoopkosten en financieringen voor onder andere verbouwingen en stadionverbeteringen. Ook de inhuur van personeel, met name op wedstrijddagen, zorgt voor veel hogere kosten.

Stadionontwikkeling

Medio 2023 zal Sportcomplex Nieuw Terbregge worden opgeleverd waardoor Sparta flinke stappen maakt qua topsportfaciliteiten. Gezien de hierboven genoemde kostenstijgingen is het ontzettend belangrijk om de ontwikkeling van het stadion (upgrade van faciliteiten en in een later stadium ook de capaciteit) van de grond te krijgen. Op die manier kunnen de kostenstijgingen in balans worden gebracht met inkomsten. Hiervoor zal een samenwerking met de Gemeente Rotterdam en andere belanghebbenden gesloten moeten worden om tot een gebiedsontwikkeling te komen. Dit is namelijk de enige manier om tot uitvoering te komen.