fbpx
Home » Maatschappelijk programma De Betrokken Spartaan 2023

Maatschappelijk programma De Betrokken Spartaan 2023

09 januari 2023 - 16:44

U leest een artikel dat onlangs is verschenen in De Spartaan.

De eerste maand van het nieuwe kalenderjaar 2023 zit er alweer op en hierin is Stichting De Betrokken Spartaan weer met volle kracht verder gegaan met het invullen van de maatschappelijke missie van Sparta Rotterdam. De stichting zet onder andere voetbal in binnen haar verzorgingsgebied en ontwikkelt hiermee een grote betrokkenheid met omwonenden en instanties. De doelstelling voor de komende jaren is het werken aan continuïteit van lopende activiteiten en het verder ontwikkelen van activiteiten in de voor Sparta Rotterdam belangrijke steden, na Rotterdam, die veel supporters kennen zoals: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland.

Vanuit de maatschappelijke vraagstukken, die inspelen op de wensen en behoefte vanuit de doelgroep en (deel) gemeenten, draagt Stichting De Betrokken Spartaan door middel van sport bij aan; de gezondheid van mensen, de sociale samenhang in onze samenleving en het vormen van normen en waarden, zodat de doelgroep in geen enkele levensfase buitenspel komt te staan.

De stichting tracht haar missie te volbrengen middels drie pijlers:

  • Sport & Bewegen
  • Werk & Inkomen
  • Leefbaarheid & Ontwikkeling

 

Nieuwe locatie

De afgelopen jaren heeft Stichting De Betrokken Spartaan kantoor gehouden op de burele van Sparta Rotterdam. Vanaf september 2022 heeft De Betrokken Spartaan de ruimte ‘De Bosselaar’ betrokken in het Sparta Stadion. Een ruimte die beter inspeelt op de wensen en behoeften vanuit de doelgroep en past bij de ambitie van de Stichting richting de toekomst.

Leercentrum

Met het intrekken in De Bosselaar kan Stichting De Betrokken Spartaan zich de komende tijd gaan richten op het ontwikkelen van een Leercentrum. Dit leercentrum moet het kloppende maatschappelijke hart worden van de wijk en een plek waar iedereen welkom is, zich veilig voelt en de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen. Daarom is het overgaan naar deze ruimte van essentieel belang geweest voor het doorontwikkelen van het maatschappelijk beleid van Sparta Rotterdam.

Projecten:

StreetRuleZ!
StreetRuleZ! biedt Schiedammers vanaf 16 jaar de kans om een opleiding tot sportcoach te volgen op één van de D&S pleinen in hun eigen buurt. Hier ontmoeten zij de huidige sportcoaches en worden door hen geënthousiasmeerd om uiteindelijk ook een opleiding tot sportcoach te gaan volgen. In ruil voor deze opleiding zetten zij zich, nadat ze het diploma hebben behaald, 200 uur per jaar in als vrijwilliger bij sportactiviteiten. Dankzij hun opleiding kunnen zij nog professioneler te werk gaan op de verschillende buurtsportlocaties in Schiedam. Denk bijvoorbeeld aan de Krajicek Playgrounds, de Cruyff Courts en Schoolplein 14.

Sparta@School

Sparta Rotterdam en Stichting De Betrokken Spartaan gaan de samenwerking aan met verschillende bassischolen in de regio. De doelgroep waarop we ons richten is groep 7 en groep 8. Reden hiervoor is dat dit de leeftijd is waarop kinderen hun eerste stadionbezoek zich herinneren en eventuele keuzes maken op basis van clubvoorkeur. Elke groep krijgt 6 bezoeken op school van Sparta Rotterdam. Dit bezoek bestaat uit 2 uur. In die 2 uur is het eerste uur een wisselend hoofdonderwerp, gevolgd door een uur gymles. Deze gymles wordt ondersteund door jeugdspelers van Sparta Rotterdam. Op deze manier toont de club en haar jeugdopleiding haar maatschappelijke betrokkenheid. Tevens zijn jeugdspelers van Sparta direct rolmodellen voor kinderen in de leeftijd 11-12 jaar en creëert de club ook bij de eigen jeugdspelers een gevoel van importantie aan het meewerken aan projecten waarbij ook PR een onderdeel is.

Sportstimulering Rotterdam
Met het project Sportstimulering Rotterdam wil Stichting De Betrokken Spartaan zoveel mogelijk kinderen laten sporten op de pleintjes in hun eigen buurt in Rotterdam. Dit allemaal onder begeleiding van een deskundige sportcoach die de verschillende sportactiviteiten organiseert.

Rugdekking
Rugdekking is een leerwerktraject dat gebruik maakt van de aantrekkingskracht van Sparta Rotterdam om jongeren zonder werk of opleiding nieuw perspectief te bieden. Op deze manier komen zij los van de negatieve invloeden op straat en maken zij uiteindelijk kans op een baan in de veiligheidssector. Rugdekking richt zich op jongeren in de leeftijd van 17 tot 25 jaar zonder werk, opleiding of startkwalificatie die minimaal een jaar werkloos thuis zitten. Kortom: jongeren met weinig perspectief en om die reden wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Community Champions Sparta Rotterdam!
Community Champions richt zich op jongeren tussen de 15 en 27 jaar oud. In groepsverband volgen zij een zestien weken durend traject in het stadion, waarbij ze zich gemiddeld vijf uur per week (buiten schooltijd) vrijwillig inzetten. Binnen deze weken gaan zij aan de slag met vaardigheden als communiceren, innoveren, ondernemen en het ontdekken van talenten door middel van workshops en stage-momenten bij diverse werkgevers. Deze vaardigheden brengen zij in praktijk door het organiseren van buurtactiviteiten, wijktrainingen, evenementen voor jong en oud of deelname aan de jongerenraad.

Sparta Banen Marsch
Sparta Rotterdam beschikt over een uitgebreid netwerk van bedrijven die onze club ondersteunen, net zoals onze trouwe schare supporters. Beide groepen zijn belangrijk om het spelen van betaald voetbal mogelijk te maken op Het Kasteel. Met de Sparta Banen Marsch wil Sparta Rotterdam iets terugdoen voor haar (zakelijke) achterban. Door de supporters te begeleiden naar een baan en op deze wijze de openstaande vacature(s) bij de aangesloten bedrijven in te vullen.

Schoolsportvereniging De Betrokken Spartaan
Vanaf het begin van dit schooljaar is Stichting De Betrokken Spartaan betrokken bij het project Schoolsportvereniging van Rotterdam Sportsupport. De Schoolsportvereniging is de eerste laagdrempelige kennismaking met een sportvereniging voor kinderen op de basisschool. Naast een stijging van de sportparticipatie levert het project ook een positieve bijdrage aan de gezondheid, schoolprestaties en leefbaarheid van de wijk. Bij een Schoolsportvereniging komen de sportverenigingen naar de wijk toe, om leerlingen direct na schooltijd training te geven op of nabij school.

Walking Football
Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 55-plussers die lekker actief bezig willen zijn. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen.