fbpx

Missie en visie

VISIE: “EEN LEVEN LANG SPARTA

Sparta Rotterdam is zich als oudste Betaald Voetbalorganisatie bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich middels Stichting De Betrokken Spartaan in voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en haar directe omgeving. Op deze manier kan Sparta in elke levensfase van onze doelgroep een rol van betekenis te spelen.

MISSIE

Vanuit de maatschappelijke vraagstukken, die inspelen op de wensen en behoefte vanuit de doelgroep en (deel) gemeenten, draagt Stichting De Betrokken Spartaan door middel van sport bij aan; de gezondheid van mensen, de sociale samenhang in onze samenleving en het vormen van normen en waarden, zodat de doelgroep in geen enkele levensfase buitenspel komt te staan.

De stichting tracht haar missie te volbrengen middels vier pijlers:

- Sport & Bewegen
- Werk & Inkomen
- Leefbaarheid & Ontwikkeling
- Educatie

RSIN-nummer: 850693603
KVK-nummer: 52978443

Jaarverslagen & jaarrekeningen Stichting De Betrokken Spartaan

Stichting De Betrokken Spartaan werkt vanuit een meerjaren beleidsplan om haar maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Klik op deze link om dit beleidsplan te bekijken. Klik hier om tevens de jaarrekeningen te bekijken van Stichting De Betrokken Spartaan:

 

Jaarverslagen Stichting De Betrokken Spartaan

 

Publicatielicht fondswervende instelling