fbpx

Missie en visie

Sparta Rotterdam is zich als oudste Betaald Voetbalorganisatie bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich middels Stichting De Betrokken Spartaan in voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en haar directe omgeving. Op deze manier kan Sparta in elke levensfase van onze doelgroep een rol van betekenis te spelen.

Vanuit de maatschappelijke vraagstukken, die inspelen op de wensen en behoefte vanuit de doelgroep en (deel) gemeenten, draagt Stichting De Betrokken Spartaan door middel van sport bij aan de gezondheid van mensen, aan de sociale samenhang in onze samenleving, aan het vormen van normen en waarden, zodat de doelgroep in geen enkele levensfase buitenspel komt te staan.

De stichting tracht haar missie te volbrengen middels drie pijlers:

  • Sport & Bewegen
  • Werk & Inkomen
  • Leefbaarheid & Ontwikkeling

 

RSIN-nummer: 850693603
KVK-nummer: 52978443

Lopende ANBI-aanvraag

De maatschappelijke projecten en activiteiten die de Stichting De Betrokken Spartaan aanbiedt zijn ondergebracht in een aparte stichting. Deze keuze is gemaakt om de financiën volledig gescheiden te houden van BVO Sparta Rotterdam. Om deze helderheid te creëren is De Betrokken Spartaan momenteel ook bezig met het aanvragen van een ANBI-status. De ANBI status vereist transparantie, eerlijkheid en openheid over het werven van financiën en de samenwerking met de lokale overheid, fondsen en het bedrijfsleven.

Jaarverslagen & jaarrekeningen Stichting De Betrokken Spartaan

Stichting De Betrokken Spartaan werkt vanuit een meerjaren beleidsplan om haar maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Klik op deze link om dit beleidsplan te bekijken. Klik hier om tevens de jaarrekeningen te bekijken van Stichting De Betrokken Spartaan:

 

Jaarverslagen Stichting De Betrokken Spartaan