fbpx
Home » RvC-lid Simon de Jong overleden

RvC-lid Simon de Jong overleden

13 november 2023 - 16:30

Sparta Rotterdam heeft met droefenis kennisgenomen van het overlijden van haar lid van de Raad van Commissarissen, Simon de Jong.

Simon de Jong heeft veel voor de club betekend. Vanaf zijn vijfde levensjaar kwam Simon al op Het Kasteel en van Jongenstribune tot Ereloge bleef hij Sparta al die jaren trouw.

In 2007 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste, mede vanwege zijn steun in de periode dat het voortbestaan van de club in gevaar kwam. Als één van de leden van de ‘Sponsorgroep’ speelde hij een belangrijke rol bij het herstel en de wederopstanding van de club. In het seizoen 2009-2010 was Simon de Jong voorzitter van de RvC en de afgelopen jaren was hij in verschillende rollen als bestuurslid verbonden aan Sparta Rotterdam.

In de jaren ’90 was Simon de Jong al zeer betrokken en met Econosto zelfs shirtsponsor van Sparta.

Sparta herdenkt in Simon de Jong een groot Spartaan en is hem dankbaar voor alles wat hij voor de club betekend heeft.

De club wenst de nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bij de eerstvolgende wedstrijd van Sparta Rotterdam zal een minuut stilte in acht worden genomen en speelt de club met rouwbanden ter nagedachtenis aan Simon de Jong.