fbpx
Home » Sparta Banen Marsch 2.0 officieel van start

Sparta Banen Marsch 2.0 officieel van start

05 juni 2019 - 13:53

De voorbije weken is er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe opzet van de Sparta Banen Marsch. Eind mei was het dan zover; de Sparta Banen Marsch 2.0 is feestelijk geopend. In de Ridderzaal van het Sparta Stadion werd het traject officieel gestart en werd aan enkele kandidaten, die als pilot de afgelopen maanden al waren begonnen, hun behaalde certificaten uitgereikt. De eerste resultaten zijn dus al meteen zichtbaar.

Sparta Rotterdam is al jaren bezig met het creëren van kansen voor werkzoekenden in Rotterdam en omstreken. Met de nieuwe opzet van de Sparta Banen Marsch richt de kasteelclub zich op werkzoekenden met een bijstandsuitkering. Het doel is om werkzoekenden structuur te bieden en te laten wennen aan het werkritme om hen op die manier optimaal voor te bereiden voor een terugkeer in het werkveld, idealiter via het netwerk van Sparta Rotterdam.

Daarnaast zorgt Sparta er met een speciaal ingerichte website voor dat werkgevers en werkzoekenden elkaar gemakkelijker kunnen vinden. Met de vacaturebank, één van de nieuwe onderdelen van de Sparta Banen Marsch, kunnen sponsoren aangeven welke vacatures zij hebben open staan en hier kunnen werkzoekenden op hun beurt dan weer op reageren. Zodoende fungeert Sparta niet alleen als opleidende factor, maar ook als verbindende partij.

Het vernieuwde concept wordt onder andere in uitvoering gebracht in samenwerking met Werkgevers Servicepunt Rijnmond (WSPR), het UWV en de Beroepentuin. De Beroepentuin, gevestigd onder de Denis Nevile tribune in het Sparta Stadion, is een initiatief van bestuurslid Henk van der Beek. Het is één grote hal waar werkzoekenden kennis kunnen maken met allerlei verschillende soorten beroepen en zich hierin ook kunnen specialiseren. “Werk als ijzervlechten, zonnepanelen monteren en steigers bouwen brengen we hier in één hal bij elkaar’’, zegt Henk van der Beek, jarenlang Rotterdams voorzitter van MKB Rotterdam. “Hier kunnen de deelnemers proeven aan het werk. Dat voorkomt dat ze een verkeerde keuze maken die leidt tot teleurstelling bij hen en bij hun toekomstige werkgever. Mensen hoeven niet voor al die beroepen twee jaar een opleiding doen. Vaak is een veiligheidsdiploma wel een vereiste. Die opleiding krijgen ze ook. Scholing gaat door als de deelnemer van het project aan het werk gaat. Dit gebeurt door samenwerking met het Zadkine en Albeda College.’’

Doorstroom
Uiteindelijk is het de bedoeling dat op het moment dat de deelnemers de route van de Sparta Banen Marsch 2.0 met succes hebben doorlopen, ze doorstromen naar een betaalde baan binnen het netwerk van Sparta Rotterdam. Dit kan zowel bij een sponsor- als bij een maatschappelijk partner zijn. Met de doorstroming van de deelnemers is het voor bedrijven ook mogelijk te voldoen aan hun SROI (Social Return on Investment) verplichting. Dit betekent dat minimaal 5% van de gemeentelijke aanbesteding moet worden geherinvesteerd in de maatschappij en dat extra werk(ervarings)plaatsen gecreëerd dienen te worden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.