fbpx
Home » Sparta ontvangt boete van KNVB

Sparta ontvangt boete van KNVB

24 oktober 2023 - 11:30

Sparta Rotterdam ontvangt een boete van 20.000 euro vanwege het niet tijdig aanleveren van de jaarrekening 2022/2023 bij de Licentiecommissie van de KNVB. Deze jaarrekening had uiterlijk 2 oktober, met de controleverklaring van de (externe) accountant, ingeleverd moeten worden. Afgelopen vrijdag 20 oktober is deze alsnog, met een goedkeurende controleverklaring, ingeleverd.

De club had de jaarrekening tijdig gereed waarna de accountant verantwoordelijk is voor de controle op cijfermatige opstelling en samenstelling van het interne controledossier van de accountant. Helaas is er vertraging ontstaan vanwege aanvullende kwaliteitsmaatregelen die het accountantskantoor had getroffen waaronder een interne kwaliteitsbeoordeling op het controledossier van de accountant. Deze vertraging heeft geleid tot een boete en dit was vooraf bekend.

Sparta onderkent het belang van een goede controle van haar jaarrekening en betwist de door de licentiecommissie opgelegde boete niet omdat dit de licentieregels zijn waar alle clubs zich aan hebben verbonden en te houden.

Sparta is teleurgesteld over de gang van zaken en zal met de controlerende accountant in overleg treden over de ontstane schade waaronder de verkregen boete. Benadrukt dient te worden dat de verkregen boete los staat van de financiële positie van Sparta.

De jaarrekening 2022/2023 zal in november worden behandeld in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders en daarna, zoals gebruikelijk, gepubliceerd worden op onze website zodat iedereen deze kan inzien.