fbpx
Home » Sparta Rotterdam koopt commerciële ruimten in het Sparta Stadion

Sparta Rotterdam koopt commerciële ruimten in het Sparta Stadion

26 november 2018 - 13:00

Zojuist heeft Sparta Rotterdam bij haar notaris de akte laten passeren inzake de aankoop van een groot deel van het Sparta Stadion. Door deze aankoop is Sparta, op enkele ruimten aan de kasteelzijde na, volledig eigenaar van het Sparta Stadion en maakt zij een enorme stap in de planvormingen omtrent de uitbreiding en verbouwing van het Sparta Stadion.

Het Sparta Stadion is sinds de bouw in 1999 altijd in handen geweest van drie, in de loop der jaren verschillende, partijen. Hoofdzakelijk was het stadioneigendom verdeeld in:
– Fanshop, Kasteel Spangen en de daarbinnen gerealiseerde Brasserie;
– De voetbal gerelateerde ruimten zoals, veld, tribunes, lichtmasten en van het hoofdgebouw de begane grond, eerste & tweede verdieping;
– 11 commerciële ruimten waaronder de ruimten onder de Bok de Korver- en Denis Neville tribune, de Bosselaar en in het hoofdgebouw de derde en vierde verdieping.

Dochtermaatschappij BV Stadion Sparta Rotterdam was vanaf het eerste moment eigenaar van de voetbal gerelateerde ruimten van het Sparta Stadion. In 2003 was de verkoop van deze ruimten aan de Gemeente Rotterdam cruciaal in de toenmalige redding van Sparta. Sparta heeft na deze gedwongen verkoop er nooit een geheim van gemaakt niet alleen deze ruimten maar het gehele stadion in haar bezit te willen krijgen.

Na 2 jaar onderhandelen met de Gemeente Rotterdam werden in 2010 de voetbal gerelateerde ruimten teruggekocht en werd er vanaf dat moment direct koers gezet voor de aankoop van de andere delen in het Sparta Stadion. Ondanks de jaarlijkse pogingen van Sparta weigerde de eigenaar, een extern vastgoedfonds, enige medewerking. Tot dit jaar.

Met deze aankoop, die met behulp van een externe financiering is gerealiseerd, wordt een gigantische stap gezet in de verdere ontwikkeling, upgrade en uitbreiding van het Sparta Stadion. Door het volledige eigendom van o.a. de commerciële ruimten onder de tribunes staat, behoudens de financiering, een uitbreiding en upgrade van de horeca, publieksfaciliteiten en hoofdgebouw niets meer in de weg.

Het is onder alle stakeholders bekend dat Sparta Rotterdam, ongeacht de divisie waarin zij speelt,  twee belangrijke beleidskeuzes maakt, te weten:
– maximaliseren van het spelersbudget om promotie te bewerkstelligen dan wel behoud van het Eredivisieschap te realiseren
– het, vanwege haar sportieve en financiële baten, maximaal blijven investeren in de roemruchte jeugdopleiding

Bovenstaande beleidskeuzes komen in de huidige omzet onder druk te staan indien Sparta haar commerciële mogelijkheden niet vergroot. Met het definitieve bezit van deze belangrijke ruimten in het Sparta Stadion heeft Sparta de mogelijkheid om, middels een uitbreiding en upgrade van de stadionfaciliteiten, structureel haar omzet te vergroten.

Het bestuur en directie van Sparta Rotterdam maken nu de volgende stap en gaan vol goede moed verder met de onderbouwing van de business case die financiering van de plannen mogelijk moet maken. De gesprekken met de Gemeente Rotterdam en haar directe stakeholders geven op dit moment voldoende comfort om dit de komende periode tot een goed einde te brengen.