Home » Update voor alle Spartanen

Update voor alle Spartanen

01 mei 2020 - 16:44

Beste Spartanen,

Graag willen wij alle Spartanen op regelmatige basis op de hoogte houden van de recente ontwikkelingen. Ook de afgelopen dagen zijn er via de media tal van berichten geplaatst over het Betaald Voetbal in het algemeen. Daarom wil ik alle Spartanen informeren over de club, haar mening in een aantal onderwerpen en de nabije financiële en sportieve toekomst.

Algemeen

Na de aankondiging van de minister-president dat er tot 1 september geen vergunningsverplichte evenementen meer georganiseerd mochten worden volgde een bijeenkomst van de KNVB met alle clubs en vertegenwoordigers van de spelers en trainers. Het bestuur Betaald Voetbal, bestaande uit Eric Gudde en Jean Paul Decossaux, stond voor de opgave om een presentatie en uitleg te geven aan de genomen besluiten inzake de afwikkeling van het competitie- en bekervoetbal.

Sparta Rotterdam heeft aan de voorkant formeel en informeel meerdere malen laten blijken dat zij van mening is dat er twee keuzes zijn: de huidige ranglijst is de eindrangschikking, dan wel; de competitie wordt ‘nietig verklaard. Bij de eerste keuze worden Europese tickets alsmede promotie/degradatie toebedeeld aan de betreffende clubs op de ranglijst en bij een ‘nietige’ verklaring is de club van mening dat er geen consequenties voortkomen uit de huidige ranglijst en er een modus gevonden zal moeten worden over de verdeling van de Europese tickets. Ondanks de, voor Sparta niet-logische, besluitvorming heeft Sparta zich op voorhand achter het besluit van het bestuur Betaald Voetbal geschaard.

De komende periode zal vanwege deze besluitvorming tal van berichten geschreven worden, gesprekken plaatsvinden en mogelijk juridische trajecten worden opgestart. Sparta zal deze trajecten van de zijlijn volgen en zich evenals de afgelopen periode concentreren op de huidige sportieve en financiële uitdaging waarvoor de club zelf staat en waar nodig in collectiviteit met de andere clubs samenwerken.

Sportief

In navolging van de versoepeling van de corona-maatregelen heeft Sparta de trainingen volgens de door de overheid opgestelde richtlijnen, op trainingscomplex Nieuw Terbregge en Het Kasteel, opgepakt.

Onder leiding van Henk Fraser zullen de trainingen aanvangen met de huidige groep en zal deze in de aanloop naar het nieuwe seizoen wijzigen door het vertrek en aansluiting van nieuwe spelers. Zodra de maatregelen het toestaan zullen oefenwedstrijden worden ingepland om zo optimaal mogelijk aan de start van het nieuwe voetbalseizoen te verschijnen. De KNVB streeft de startdatum van het nieuwe voetbalseizoen, in overleg met de overheid, zo spoedig mogelijk te presenteren waarbij voorlopig uitgegaan wordt van de periode september/oktober.

Voor ‘Henk & Henk’ zal deze startdatum in het teken staan van de samenstelling van de selectie. Bepalend in deze samenstelling is het spelersbudget. De beoogde verhogingen van dit budget zijn inmiddels geannuleerd. Van het budget dat nog beschikbaar is zijn prioriteiten gegeven zoals de recent aangetrokken Michaël Heylen en het contracteren van een spits. Voorlopig zullen kostenbesparingen met name gezocht worden in andere uitgaven dan het spelersbudget.

Sparta is een voetbalclub, maar ook een onderneming. Vandaar dat we met meerdere zaken rekening moeten houden. Dus naast de bedrijfscontinuïteit zullen wij ook de sportieve continuïteit moeten waarborgen en dat houdt in dat we er alles aan doen om het aankomende seizoen het best mogelijke elftal samen te stellen om behoud van het eredivisieschap te realiseren.

Financieel

Het coronavirus heeft een onwaarschijnlijke impact op de wereld, haar economie en uiteindelijk dus ook Sparta, haar fans en sponsoren.

De afgelopen weken was de allergrootste prioriteit om de korte termijn continuïteit te waarborgen. Kort samengevat; voldoende ‘cash’ op de bankrekening verkrijgen om alle lopende verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Deze opgave is inmiddels met succes afgerond door onder andere herziening van betalingsafspraken, de mogelijkheden van de NOW regeling en het (mede) optuigen van een liquiditeitsfonds door de Eredivisie.

De grootste opgave die de club nu heeft is de samenstelling van een realistische begroting. Deze opgave is vooralsnog onmogelijk daar er veel te veel onduidelijkheden zijn door onder andere: start competitie en hoeveel fans mogen er in het stadion dat vervolgens van invloed is op nagenoeg alle baten zoals recettes, sponsoring, merchandising, horeca en diverse andere inkomsten. Nogmaals willen wij benadrukken dat door de organisatie van Sparta tal van scenario’s worden uitgewerkt.

Graag wil ik ook de door de clubs gecoördineerde collectieve initiatieven noemen zoals de gesprekken die op dit moment lopen met de spelers- en trainersvakbond om tot loonkorting, zolang er geen wedstrijden gespeeld worden, te komen. Met de spelersraad is reeds over dit initiatief gesproken en zij hebben aangegeven het gesprek met de club daarover aan te gaan. Daarbij is de afspraak gemaakt dat we de collectieve richtlijn met elkaar bespreken en het niet enkel en alleen van toepassing is op spelers en trainers. De spelersgroep, trainers en directie zullen uiteraard met elkaar overeenstemming moeten krijgen. Een ander gezamenlijk initiatief zijn de gesprekken met de overheid die van essentieel belang zijn om de continuïteit van het Betaald Voetbal in het algemeen te waarborgen.

Seizoenkaarten

Sinds afgelopen vrijdag is de competitie definitief beëindigd en kunnen we ook in overleg met de collegaclubs alle seizoenkaarthouders in het Betaald Voetbal informeren over de afhandeling van het huidige seizoen en het starten van de verkoop voor het nieuwe seizoen.

Op dit moment zijn wij in gesprek met alle supportersgroeperingen om draagvlak te krijgen bij onze zienswijze. Ik mag voorzichtig melden dat tot dusver dat draagvlak er is en iedereen staat te trappelen om de club te ondersteunen. Uiterlijk medio/eind mei ontvangt u deze informatie en ik vraag dan ook aan alle Spartanen om de club te steunen in voor- en tegenspoed!

Dank voor uw support!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Sparta Rotterdam

Manfred Laros
Algemeen Directeur