fbpx
Home » Nieuwjaarsspeech voorzitter Leo Ruijs

Nieuwjaarsspeech voorzitter Leo Ruijs

07 januari 2019 - 16:00

Dames en heren,

Namens het bestuur van Sparta Rotterdam heet ook ik u van harte welkom op onze Nieuwjaarsreceptie om u allereerst een gezond, voorspoedig en sportief 2019 te wensen. Wij hebben gemeend dat het prima bij onze club van tradities past om een nieuwjaarsreceptie te organiseren. Met ingang van dit jaar hebben wij deze bijeenkomst daarom weer in ere hersteld en wij hopen dan ook dat u dit initiatief op prijs stelt. Alvorens we vooruitkijken wil ik eerst met u terugblikken op het afgelopen jaar.

Ik wil dan in de eerste plaats toch heel even met u stil staan bij alle dierbare Spartanen die ons in 2018 zijn ontvallen en een moment van stilte vragen. Dank u wel.

De entree net na de winterstop van een volledig nieuwe technische staf met Dick Advocaat als nieuwe hoofdtrainer en Cor Pot en Fred Grim als zijn assistenten ligt nog best vers in het geheugen. Met goede moed is er begonnen, om na het afscheid van Alex Pastoor, het tij te keren en het dreigende degradatiespook af te wenden.

Na een moeizame start, waar in een aantal wedstrijden misschien wel onterecht geen punten werden gehaald, begon Sparta uiteindelijk vooral in de thuiswedstrijden punten te pakken. Directe degradatie werd ternauwernood afgewend, maar de nacompetitie was onvermijdelijk.

Uiteraard vierden wij op 1 april ons 130 jarig bestaan en deze verjaardag werd in april en passant opgeluisterd met het Rood Witte Mannen en Vrouwen diner in galastijl in de Laurenskerk. In een ongekende ambiance stond de avond in het teken van Stichting De Betrokken Spartaan en werd er via een veiling om en nabij €200.000 opgehaald voor deze maatschappelijke activiteit van Sparta Rotterdam, waar ik zo meteen nog even op terug kom, daar deze activiteit in meerdere opzichten steeds belangrijker wordt voor onze club.

Nacompetities zijn Sparta door de jaren heen, een enkele uitzondering daar gelaten, nooit gelukkig gezind geweest. En ook nu werden wij met onze neus op de feiten gedrukt en kwamen wij bedrogen uit. De horde FC Dordrecht werd met het nodige kunst- en vliegwerk nog wel genomen, maar FC Emmen verslaan in 2 wedstrijden bleek helaas een brug te ver. Degradatie was een gegeven en wij waren weer terug bij af en moesten opnieuw beginnen.

We kunnen ook nu nog heel lang napraten over de invloed van het arbitrale trio en de videoscheidsrechter achter de schermen, waar ons inziens Sparta in beide wedstrijden een glaszuivere strafschop onthouden is, maar Sparta had ook dan gewoon van FC Emmen moeten kunnen winnen. Als een club als Sparta Rotterdam met zijn of haar staat van dienst en dito begroting in een dergelijke fase van de competitie niet sterker blijkt te zijn dan FC Emmen dan hebben wij geen recht van spreken.

De teleurstelling na de uitschakeling was enorm. Het was de makkelijkste weg geweest voor het zittende bestuur om op te stappen en er de spreekwoordelijke brui aan te geven, maar dat is niet gebeurd. De knop is om gegaan en een dag later is de blik reeds op het nieuwe seizoen gericht.

Wat hierin uiteraard niet onbenoemd mag blijven betreft het feit dat Henk van Stee al enige maanden als technisch manager aan het werk was, maar ook Henk Fräser, zonder de zekerheid van spelen op Eredivisieniveau, zich aan Sparta had verbonden en de draad heeft opgepakt zonder te overwegen om op de gemaakte afspraken terug te komen.

Met het oog op de toekomst is in rap tempo het scoutingsapparaat weer op poten gezet en hebben Frank Franken, René de Hoon, Ger Bruijs, Aad Andriessen en Adri van Tiggelen zich voor de extra technische inhoud en aanwas van kwalitatief spelerspotentieel weer met de club verbonden. Tevens is de kantoororganisatie op peil kunnen blijven om ook in de ondersteuning de juiste kwaliteit te kunnen blijven bieden en met elkaar gesteld te staan voor het werk dat geleverd moet worden.

De degradatie heeft ons ook de samenwerking met hoofdsponsor Centric gekost, daar dit IT-bedrijf zich alleen aan Sparta Rotterdam wenste te blijven verbinden op Eredivisieniveau. Hoe content zijn wij nu binnen de club dat onze commerciële afdeling vrij snel tot afspraken heeft kunnen komen met Van Doorn & Salari uit Schiedam, beter bekend als D&S Groep, om voor een periode van drie jaar de trotse hoofdsponsor van Sparta Rotterdam te zijn. Ook de andere sponsoren rondom de club zijn ons, op een lager niveau in het Nederlandse betaalde voetbal, veelal trouw gebleven.

Ons financiële boekjaar sloten we als altijd af op 30 juni en ondanks de degradatie staan we er op dit moment financieel, hoe wrang dat in relatie tot de sportieve resultaten ook klinkt, goed voor. Onze vermogenspositie is positief en de liquiditeit is onder controle. Het is uiteraard buiten kijf dat wij met onze financiële huishouding echter wel naar de Eredivisie toe moeten. Dat is onze primaire doelstelling, omdat wij op dat niveau structureel in staat zijn een gezonde exploitatie te realiseren.

Ik wil in deze wel benoemd hebben dat het realiseren van deze doelstelling te allen tijde op verantwoorde wijze dient te worden nagestreefd, daar de continuïteit van Sparta Rotterdam nooit in het geding mag zijn.

Plan B was inmiddels van de plank gehaald en de beide Henken zijn samen aan de slag gegaan om een ploeg bij elkaar te brengen, die in staat moet zijn om zo snel als mogelijk weer promotie naar de hoogste divisie, de Nederlandse Eredivisie, af te dwingen.

Een mix van eigen jeugd, waar sowieso veel focus op dient te liggen, met ervaren spelers, die aangetrokken konden worden, moest de juiste balans aan kwaliteit op het veld zien te brengen.

Inmiddels zitten wij in de winterstop, is het voetbal misschien nog niet altijd oogstrelend, maar hebben we wel gewoon al een periodetitel op zak, dingen we mee om de bovenste plaats en hebben wij ons reeds weten te versterken met Laros Duarte. Naar andere opties om de selectie tijdens deze transferperiode een kwaliteitsimpuls te geven wordt nog gekeken.

We gaan vooruit kijken.

Ik heb Stichting de Betrokken Spartaan reeds eerder genoemd. De maatschappij wordt steeds individualistischer en niet ieder mens heeft een gelijke kans van slagen, om welke reden dan ook, succesvol te zijn in het leven. De Betrokken Spartaan zet zich op basis van werk en inkomen, sport en bewegen, veiligheid, gezondheid en onderwijs in voor de minder kansrijken in onze samenleving. Wij merken dat ons netwerk van sponsoren rondom onze club steeds meer belang hecht aan het invullen van deze maatschappelijke taak en dus zet Sparta Rotterdam daar meer op in om ook haar expliciete verantwoordelijkheid te nemen.

De eigen jeugd, Sparta’s opleidingsinstituut. Het blijft de belangrijkste pijler van Sparta Rotterdam. We weten allemaal dat wij, zelfs op het niveau van de Keuken Kampioen Divisie met 25%, relatief gezien, veel geld van onze totale begroting aan de jeugdopleiding besteden. Dat doen we bewust en met succes. Over een reeks van jaren blijkt dat de jeugdopleiding van onze club rendeert, zowel in financieel opzicht als met vertegenwoordiging in ons 1e elftal. En dus moet dat ook zo blijven en zullen we naar de toekomst toe ook bekijken hoe we deze opleiding verder op passende wijze kunnen uitbreiden en versterken. Het behoeft geen betoog dat dit op Eredivisieniveau makkelijker te realiseren valt.

Onze samenwerking met Ajax, die best wel wat stof heeft doen opwaaien, past uitstekend in ons jeugdbeleid en dient de komende periode vorm te krijgen en ingevuld te worden. Ajax onderkent met de overeenkomst het belang van een jeugdopleiding voor het Nederlandse betaalde voetbal in brede zin, daar waar andere topclubs, die wij ook benaderd hebben, de deur gesloten hebben gehouden en niet bereid waren tot een zinvolle dialoog.

Als wij spreken over onze jeugdopleiding kunnen we niet om het complex op Nieuw Terbregge heen, waar onze jeugdopleiding al jaren is gevestigd, maar waar ook de RV&AV Sparta, onze amateur-afdeling, de thuisbasis vindt. Het moet mij van het hart dat de onderlinge band tussen Sparta Rotterdam als BVO inclusief jeugdopleiding en RV&AV Sparta als amateurtak de afgelopen jaren te veel uit elkaar gelopen is. Uiteraard spreken we over verschillende organen met verschillende bestuurders en ook verschillende doelstellingen, maar we moeten toch in staat zijn om samen te werken en het gezamenlijke ‘Sparta-gevoel’ tot uitdrukking kunnen laten komen.

Een gezonde amateur-afdeling is goed voor de BVO, terwijl anderzijds een goed presterende BVO een prima uitstraling is voor RV&AV Sparta. En dit geldt nu juist en vooral voor de jeugdelftallen, maar zeker ook voor een 1e elftal van de RV&AV. Het zou toch een doel op zich zou moeten zijn dat spelers uit de eigen jeugd, die het betaalde voetbal net niet halen, uit zouden moeten stromen naar het 1e elftal van RV&AV Sparta.

Ik kan u melden dat er achter de schermen wordt gewerkt om deze band aan te halen en om nadrukkelijk aandacht te besteden aan een beter gedeeld gebruik van de accommodatie, nu en in de toekomst, maar ook aan een gezamenlijk technisch beleid ten aanzien van de jeugd.

Misschien vraagt u zich nu af waarom dat gedeelde gebruik van de accommodatie op Nieuw Terbregge voor de toekomst zo belangrijk is? Wel, we staan aan de vooravond van de uitbreiding en modernisering van de faciliteiten op Nieuw Terbregge.

We hebben hierbij als doel om straks ook het 1e elftal, Jong Sparta, Sparta O19, Sparta O17 en wellicht de Sparta vrouwen van Sparta Rotterdam niet langer op Het Kasteel te laten trainen, maar onder te brengen op Nieuw Terbregge. Het zal u niet verbazen dat deze beweging in verband gebracht moet worden met het feit dat Sparta Rotterdam uiteindelijk op Het Kasteel weer op gras wil gaan spelen.

De modernisering blijft echter niet beperkt tot Nieuw Terbregge.

Na 20 jaar verdient het stadion, met name voor wat betreft de voorzieningen voor onze trouwe aanhang en zeker ook de Business Lounge-zijde, een opknapbeurt, waarbij we zowel de zakelijke als de publieksfaciliteiten willen uitbreiden en voorbereiden op de toekomst. Wij zijn hiertoe reeds in overleg met de Gemeente Rotterdam en deze gesprekken verlopen tot op dit moment naar tevredenheid, te meer daar er ook een gebiedsverbetering met aanpassing van infrastructuur en ontsluiting wordt beoogd waarvoor de Dienst Stadsontwikkeling reeds is betrokken.

Bij de verbouwingsplannen voor het stadion streven we naar een verbetering van de sponsoraccommodatie in het hoofdgebouw door de gevelwand van de begane grond tot en met de 2e etage naar voren te halen. Het aantal skyboxen zal uitgebreid worden en de hoekpartijen zullen worden uitgebouwd. De publieksvoorzieningen worden verbeterd en de capaciteit van het aantal stoeltjes zal in de gracht worden vergroot. In december van het afgelopen jaar heeft Sparta Rotterdam reeds delen van het stadion aangekocht, die nog niet in het bezit waren van de club, hetgeen voor deze plannen wel noodzakelijk is.

Om in de resterende financieringsbehoefte van deze plannen op zowel Nieuw Terbregge als het stadion te kunnen voorzien lopen er parallel gesprekken met andere partijen om realisatie mogelijk te maken. We hebben hier vanmiddag in ieder geval wel de primeur om u de eerste ‘artist’ impressies te kunnen tonen. In zijn enthousiasme heeft de voorzitter van de RV&AV Sparta afgelopen zaterdag bij zijn toespraak op de Nieuwjaarsreceptie van de amateur-afdeling reeds stil gestaan bij deze plannen, maar het tijdpad, zoals door de lokale pers naar aanleiding van deze bijeenkomst is opgetekend, is wel wat voorbarig, daar wij voor de invulling en uitvoering van de plannen dus nog niet zo ver zijn.

Uiteraard blijft Het Kasteel, ons monument aan de Spartastraat, op zich onaangeroerd, want er is immers maar een Kasteel als boegbeeld van een voetbalstadion en dat moet zo blijven, maar op Het Kasteel moet het de komende maanden wel gebeuren. Op het veld hierbuiten zullen we het klaar moeten spelen om straks in mei van dit jaar promotie af te dwingen. Bij voorkeur als kampioen, maar als het moet via de nacompetitie. Garanties vooraf bestaan niet in het voetbal. Daar weten we bij Sparta Rotterdam helaas inmiddels alles van. We krijgen belangrijke concurrenten hier nog op bezoek, maar in de uitwedstrijden zullen we minder punten mogen laten liggen dan in de 1e helft van het seizoen om aanspraak te kunnen maken op een kampioenschap.

Het is wel van belang dat het bestuur, met rust in de gelederen, stabiel verder kan bouwen aan de toekomst van de club, want onrust in de bestuurskamer straalt ook uit op het veld en in andere delen van de organisatie. Tot op heden slagen wij daar in, ondanks de tegenslag met de degradatie in het afgelopen jaar.

In het najaar van 2018 is de heer Henk Roodenburg toegetreden tot het bestuur, die een nadrukkelijke voorliefde voor jeugd nooit onder stoelen of banken steekt, en ontbreekt het ons op dit moment alleen nog aan een bestuurslid technische zaken, waar nog naarstig naar wordt gezocht, om de voetbal know-how nog beter binnen de club te kunnen verankeren.

De benodigde bestuurlijke rust vraagt ook continu om draagvlak bij onze sponsoren, maar ik reken daarbij ook op de blijvende steun van onze supporters. Dan behoeft het verder geen uitleg dat juist voor de loyale sponsoren en trouwe supporters, samen de belangrijkste stakeholders en het bestaansrecht van onze club, Sparta Rotterdam het aan zijn stand verplicht is Eredivisie voetbal te spelen.

Dit spanningsveld en deze exposure hoort bij onze club en daar kunnen we niet en nooit van weg lopen. Het maakt dat er altijd over Sparta Rotterdam wordt gesproken. En laten we dat koesteren, want dat is wat deze club aantrekkelijk maakt voor sponsoren en supporters. Sparta Rotterdam kent een grote sympathie in het betaalde voetbal door heel Nederland, maar daar horen wel verwachtingen omtrent prestaties bij én dus ook kritiek wanneer we daarin teleurstellen.

Voordat ik afsluit en een gezamenlijke toast uit wil brengen op onze club wil ik graag nog even stilstaan bij wat deze club mede uniek maakt. De heren Bep Jührend en Cees Brandse zijn reeds 75 jaar verbonden aan Sparta Rotterdam. Namens het bestuur wil ik hen feliciteren met deze enorme mijlpaal en wil Sparta daartoe een passende onderscheiding ter beschikking stellen. De heer Brandse kon vanmiddag helaas niet aanwezig zijn, maar ik wil de heer Jührend graag even naar voren hebben.

Dames en heren, laten wij proosten op onze gezondheid en op zowel een sportieve als succesvolle tweede helft van het seizoen 2018/2019 voor onze club, Sparta Rotterdam in voor- en tegenspoed!