fbpx
Home » Persbeleid

Persbeleid

Sparta Rotterdam hecht grote waarde aan een goede verstandhouding met de media. Daarbij houden we echter wel graag de regie in handen. En dan bedoelen we niet dat we op uw stoel plaats willen nemen, maar juist dat we het u zo gemakkelijk mogelijk willen maken door bereikbaar te zijn, door transparant te zijn in onze communicatie en door afspraken met werknemers van Sparta Rotterdam voor u te regelen. Ons doel is te komen tot een professionele en duidelijke manier van afspraken maken waardoor alle partijen prettig met elkaar kunnen samenwerken.

Voor het houden van interviews, het maken van televisie- of radio-opnamen of het maken van foto’s van spelers, trainers, medewerkers en het Sparta Stadion van Sparta Rotterdam dient u te allen tijden contact op te nemen met de afdeling perszaken van Sparta Rotterdam. Dit kan via perszaken@sparta-rotterdam.nl.

De verdere afspraken die wij met u willen maken, en in onze ogen noodzakelijk zijn met het oog op de collectieve afspraken vanuit de ECV, hebben wij hieronder puntsgewijs uitgezet.

Toegangsbeleid 
Alle vertegenwoordigers van de media moeten zich vooraf bij Sparta Rotterdam accrediteren via NSP. Buitenlandse media dienen in het bezit te zijn van een internationale perskaart met foto. Sparta Rotterdam bepaalt welke media een accreditatie ontvangen.

Journalisten die een accreditatie krijgen toegewezen, kunnen hun perskaart voor aanvang van de wedstrijd afhalen bij de persbalie in het hoofdgebouw van het Sparta Stadion.

Radio & TV
Radio- en televisiejournalisten dienen zich voor competitiewedstrijden eveneens altijd te accrediteren.Regionale omroepen hebben na afloop van de wedstrijd met hun camera toegang tot de interviewruimte in de centrale hal en de persruimte. Zij dienen er echter wel rekening mee te houden dat er gewacht moet worden totdat de rightholders klaar zijn met hun werk.

Non-rightholders hebben twee mogelijkheden om wedstrijdbeelden te bemachtigen:
1. Zij mogen na toestemming van Sparta Rotterdam en de zendgemachtigden/producent met hun eigen apparatuur een aftak van de wedstrijdbeelden maken.
2. Zij kunnen de wedstrijdbeelden tegen vastgestelde tarieven opvragen bij Beeld & Geluid in Hilversum.

Op basis van vertrouwen zal Sparta Rotterdam geen camera’s innemen. Wel houdt Sparta Rotterdam zich het recht voor maatregelen te nemen bij het eventueel schenden van deze afspraken. Ook eventuele schadeclaims ten gevolge van het niet naleven van deze afspraken zullen worden verhaald op de partij die de afspraken schendt.

Journalisten hebben bij wedstrijden van Sparta Rotterdam in het Sparta Stadion toegang tot het perscentrum op de derde etage, en na afloop van de wedstrijd tot de mixed-zone in de centrale hal. Fotografen en medewerkers van de rightholders TV hebben ten tijde van de wedstrijd en na afloop toegang tot het veld en de spelerstunnel.

Non-rightholders dienen via de Hoofdingang, binnendoor via de Businesslounge op de eerste etage de perstribune te betreden. De spelerstunnel is voorafgaand aan, tijdens - en na afloop van de wedstrijd niet beschikbaar als doorgang voor non-rightholders.

De spelerstunnel is na afloop van de wedstrijd uitsluitend toegankelijk voor de rechtenhouders ESPN, NOS en Club TV. Spelers en staf van Sparta gaan direct na afloop van de wedstrijd eerst naar de kleedkamer en staan pas daarna de media te woord. De rightholders hebben hierbij een voorrangspositie. Vervolgens komen de overige media aan bod, waarbij geldt dat dagbladen met een deadline weer voorrang hebben op weekbladen en media zonder directe deadline.

TV-interviews met zowel de rightholders als de non-rightholders vinden plaats voor het back drop-board van Sparta Rotterdam in de Spelerstunnel (rightholders), interviewruimte in de centrale hal (non-rightholders) of het perscentrum (3e etage).

Schrijvende pers
Journalisten van de schrijvende pers die zich van te voren hebben aangemeld kunnen tijdens de wedstrijd plaatsnemen op de perstribune. De perstribune in het Sparta Stadion bevindt zich aan de lange zijde op de hoofdtribune en telt 50 zitplaatsen, alle voorzien van een klaptafel. Er is stroom aanwezig en een aantal ISDN-aansluitingen. De perstribune is te bereiken via de Jupiler Lounge op de eerste etage.

Na afloop van de wedstrijd hebben journalisten toegang tot de interviewruimte in de centrale hal voor het afnemen van interviews. De spelerstunnel is uitsluitend toegankelijk voor de rechtenhouders ESPN, NOS en Club TV.

Voorafgaand, in de rust en na afloop van de wedstrijd hebben journalisten toegang tot het perscentrum op de 3e etage van het hoofdgebouw. Het perscentrum is vanaf anderhalf uur voor aanvang geopend en sluit 75 minuten na afloop van de wedstrijd.

Fotografen
Fotografen dienen idem te beschikken over een NSP-kaart of over een door Sparta Rotterdam verstrekte veldkaart. Deze kaarten geven vrije toegang tot de persruimte/mixed zone en het speelveld van het Sparta Stadion. Bij betreding van het speelveld dienen fotografen een foto-hesje te dragen, die voorafgaand aan de wedstrijd bij de persbalie in het hoofdgebouw door de Media Officer zal worden verstrekt. Na afloop van de wedstrijd dienen zij dit hesje wederom in te leveren bij de persbalie.

Fotografen kunnen via supportersingang A het veld betreden, waarna zij hun foto's kunnen afwerken in het perscentrum op de derde etage.

De kleedkamers, kleedkamergang, Business Lounge, sponsorloges, bestuurskamer, het spelershome en de kantoren van Sparta Rotterdam behoren niet tot het werkterrein van de media.

Perscentrum 
Vanaf 90 minuten voor aanvang van de wedstrijd fungeert het perscentrum als ontvangstruimte voor de aanwezige journalisten. Na afloop van de wedstrijd vindt de persconferentie hier plaats. Interviews met spelers en trainers vinden voor rechtenhouders plaats in de spelerstunnel. Voor niet-rechtenhouders in de interviewruimte van de centrale hal. In de persruimte en op de perstribune kunnen journalisten en fotografen gratis gebruikmaken van draadloos internet.

De schrijvende pers krijgt de gelegenheid de hoofdtrainer en/of spelers te spreken in de interviewruimte (centrale hal) of in het perscentrum na afloop van de persconferentie vragen te stellen aan de hoofdtrainer. Alleen personen in bezit van een NSP-kaart, een Eyeworks-dienstkaart of een door Sparta Rotterdam verstrekte persdagkaart hebben toegang tot het perscentrum.

Het perscentrum van Sparta Rotterdam bevindt zich op de 3e etage van het hoofdgebouw van het Sparta Stadion.

Parkeren
De NSP-kaart geldt niet als parkeerkaart. Gezien de krapte met parkeerplaatsen bij Sparta Rotterdam dient u ruim van te voren (minimaal een week) een parkeerplaats aan te vragen. Deze worden uitgegeven op basis van beschikbaarheid. Het kan dus zijn dat wij geen parkeerplaats voor u hebben. Medewerkers van zendgemachtigde Fox Sports kunnen op vertoon van hun All Access kaart parkeren op P5.

Interviews buiten wedstrijddagen
Wij verzoeken u aanvragen voor interviews buiten wedstrijddagen te laten verlopen via de persafdeling van Sparta Rotterdam. Aanvragen kunt u bij voorkeur per e-mail indienen. Geef hierin duidelijk aan wie u wilt spreken, hoeveel tijd u nodig heeft en wat de insteek van het interview is. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Telefonische interviews
Journalisten kunnen op afspraak bij Sparta Rotterdam terecht voor een interview. Een face-to-face interview is dan ook het uitgangspunt. Indien iemand desondanks (bijvoorbeeld omwille van een deadline) een telefonisch interview wil afnemen, zal de persvoorlichter dit journalistverzoek bij de betreffende Sparta-medewerker neerleggen.

Redactionele artikelen
Redactionele artikelen naar aanleiding van een interview (face-to-face of telefonisch) dienen zonder uitzondering voor publicatie ter inzage en goedkeuring te worden gemaild naar perszaken@sparta-rotterdam.nl. Het betreffende artikel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de geïnterviewde vertegenwoordiger van Sparta Rotterdam. Sparta houdt zich wel het recht om wijzigingen aan te brengen in de tekst.

Bijwonen trainingen
Indien de media aanwezig wil zijn bij openbare trainingen kunnen zij het stadion betreden via de ingang op de hoek van het stadion. Het is niet toegestaan om via de spelerstunnel het stadion te betreden.

Schrijvende pers is zonder aanmelding welkom bij openbare trainingen. Echter, zonder interviewafspraak, praat een speler of trainer van Sparta Rotterdam niet inhoudelijk met de pers. Cameraploegen, radioverslaggevers en fotografen dienen hun komst altijd van tevoren te melden bij de persafdeling van Sparta Rotterdam. Spelers van Sparta Rotterdam zijn voor wedstrijdgerelateerde vragen beschikbaar voor de media op de dag voor een wedstrijd (indien op zondag wordt gespeeld zal dat vrijdag zijn) en niet op de wedstrijddag zelf. Selectiespelers en trainers staan -anders dan voor de rightholders- de media uitsluitend na een wedstrijd te woord.

Interviews en persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd
Een dag voor iedere wedstrijd (zowel uit als thuis) zal er een persbijeenkomst zijn met de hoofdtrainer. Deze persbijeenkomst wordt gehouden in de interviewruimte (centrale hal) in het Sparta Stadion. Bij de wedstrijden die op zondag worden gespeeld zal de persconferentie niet een dag van te voren, maar op de vrijdag voorafgaand plaatsvinden. Het tijdstip van het persmoment zal aan het begin van de week worden vastgesteld.

Uw aanmelding voor dit persmoment ontvangen wij graag de dag voorafgaand aan het persmoment. Het is ook mogelijk om verzoeken voor het spreken van spelers aan te vragen. Deze zullen dan beoordeeld worden.

Woordvoering 

Woordvoering 
Binnen de Sparta Rotterdam organisatie hebben de volgende personen (inhoudelijk) contact met de media:

Vragen m.b.t. algemene zaken:
Directeur Manfred Laros

Vragen m.b.t. voetbalzaken en de A-selectie:
Gerard Nijkamp (directeur betaald voetbal) & Jeroen Rijsdijk (hoofdtrainer)