Home » Uitleg uit de Bestuurskamer

Uitleg uit de Bestuurskamer

02 april 2020 - 12:24

Het is inmiddels een traditie geworden dat Sparta Rotterdam de jaarcijfers tot in detail publiceert op de website. De dag voor de publicatie organiseert de club nu al drie jaar op een rij een diner waarbij (via een ingestuurde vraag) supporters deel kunnen nemen. Bij dat diner bespreekt directeur Manfred Laros de ingestuurde vragen, legt hij de cijfers van Sparta in begrijpelijke taal uit en wordt er daarna stevig gediscussieerd over alle onderwerpen die leven binnen de club.

Tijdens deze bijeenkomsten zijn er een aantal zaken die vaak onderwerp van gesprek zijn. Vandaar dat we vanaf ‘De Spartaan’ van maart 2020 regelmatig een bestuurslid van Sparta vragen om uitleg te geven over bepaalde beleidsonderwerpen of keuzes die gemaakt worden. We trappen af met bestuurslid en directeur Manfred Laros waarbij we de gewenste verhoging van de inkomsten, het spelersbudget en de kosten en baten van de jeugdopleiding bespreken.

Waarom deze openheid over een aantal belangrijke thema’s binnen Sparta?
Om te beginnen vind ik dat Sparta in de loop van de jaren steeds transparanter is geworden. Dat wordt ook verwacht van de achterban en tot op zekere hoogte vind ik dat wij als club daar ook in mee moeten gaan en zelfs voorop kunnen lopen. Ook kunnen we veel aannames en denkwijzen bespreken en verduidelijken om zodoende draagvlak voor beleid te realiseren.

Laten we beginnen met volgens jou het belangrijkste woord binnen een betaald voetbal club, Spelersbudget.
Veel mensen kijken vaak naar de totale begroting van een betaald voetbalclub, maar dat is niet het belangrijkste getal. Daarnaast is het een getal dat in de vergelijking met andere clubs niets zegt. Als voorbeeld de horeca, sommige clubs hebben de horeca in eigen bezit en deze omzet wordt opgeteld in de totale begroting, maar deze omzet brengt ook aanzienlijke (inkoop en personeels) kosten met zich mee. Wat echt vergelijkbaar, danwel te benchmarken, is in het Betaald Voetbal is het spelersbudget.  Het spelersbudget is bepalend hoeveel geld je kan investeren in je selectie. Vrijwel alles binnen Sparta is gericht op het verhogen van het spelersbudget. Hoe hoger het spelersbudget, des te groter is de kans op het structureel spelen van Eredivisievoetbal.

‘Het opdoeken van, of bezuinigen op, de jeugdopleiding is geen oplossing’

Hoe verhoogt Sparta het spelersbudget?
De erkenning dat het budget structureel omhoog moet loopt eigenlijk al sinds het seizoen 2009/2010, het jaar waarin Sparta degradeerde met spelers als Strootman, Falkenburg en Viergever. Ondanks de kwaliteit van de selectie namen we oa om budgetaire redenen afscheid van enkele spelers. Uiteindelijk degradeerde de club en achteraf stellen we de vraag of de degradatie met de vertrokken spelers ook was gebeurd. Met Peter Bonthuis, de toenmalige directeur, samen hebben we in de evaluatie geconcludeerd, wil je dergelijke sportieve gevolgen voor zijn,  dat we moeten werken naar een structureel hoger spelersbudget. We besloten daarop vol in te zetten op onder andere:

  1. Meer structurele inkomsten behalen uit het Sparta Stadion.
    Hiervoor moesten we eerst eigenaar worden van het gehele stadion, ter verduidelijking tot de verkoop in 2003 heeft Sparta enkel een deel in eigendom gehad. Na twee jaar onderhandelen kochten we het eerder verkochte deel van het stadion eind 2011 terug van de Gemeente Rotterdam, waarna het acht jaar duurde voordat de eigenaar van de overige ruimtes in het stadion meewerkte aan de aankoop van het resterende deel van het stadion. In de aanloop naar deze laatste transactie, waardoor Sparta nagenoeg volledig eigenaar is van het stadion, hebben we in 2016 het traject ingezet om concrete plannen voor verbetering en uitbreiding van het stadion te maken. Deze plannen zijn enkel geschreven om meer structurele omzet te vergaren en zodoende het spelersbudget te verhogen.
  2. Prestatiecontracten
    Alle spelerscontracten zijn de afgelopen jaren steeds meer prestatiegerichte opgesteld. Door deze omzetting herverdeel je het beschikbare spelersbudget en daardoor verhoog je het dus indirect.
  3. En daarnaast ontplooide Sparta andere activiteiten, waaronder; de horeca, de publiekscatering, activiteiten in China en zijn we bijvoorbeeld in de afrondende gesprekken over de oprichting van een zorggerelateerde deelneming. Allen met maar één doel: meer structurele inkomsten behalen.


Meer inkomsten kan je ook behalen door meer geld uit de huidige faciliteiten te halen?
Dat ben ik absoluut met je eens! Elke afdeling binnen Sparta heeft dat ook als primair doel, waarbij je nooit uit het oog mag verliezen dat er ook een maximale rek in bepaalde prijsstellingen zit. Het is ondenkbaar om bijvoorbeeld de business-seats qua prijs te verdubbelen. Ook seizoenkaarthouders zijn over het algemeen niet blij met een prijsverhoging. Natuurlijk zijn er sponsors en supporters die zo fanatiek zijn dat zij ook een forse prijsverhoging accepteren, maar dat geldt niet voor iedereen. Dat zijn afwegingen die we constant maken.

Kan je een concreet punt benoemen hoe we in de bestaande situatie de inkomsten kunnen verhogen?
Dat zijn er meerdere! Vooropgesteld zijn wij ontzettend blij met onze sponsors. Of we het nu hebben over de hoofdsponsor D&S, de andere shirtsponsors, de logehouders, seathouders of adverteerders allen dragen bij aan het jaarlijkse fantastische commercieel resultaat. Echter zullen we ook daar de komende periode kritischer naar kijken. Naast de sponsoring valt er ook qua tv-gelden nog een flinke verhoging te behalen. Met name door langer in de Eredivisie te spelen, de uitkering van de tv-gelden wordt namelijk bepaald over de sportieve prestaties in de laatste tien seizoenen. Met onze langdurige afwezigheid in de Eredivisie valt hier nog meer uit te halen door structureel in de Eredivisie te spelen.

Dan de jeugdopleiding, volgens enkele media  staat  deze ter discussie?
Totaal niet! De jeugdopleiding staat niet ter discussie binnen het bestuur van Sparta Rotterdam. Ik wil ook best uitleggen waarom het spreekwoordelijke opdoeken of zelfs bezuinigen op de jeugdopleiding geen oplossing is.

Hoeveel geeft Sparta dan uit aan de jeugdopleiding?
Er is elk seizoen circa 1,6 miljoen euro nodig om een kwalitatief goede jeugdopleiding te hebben. Dat is een hoop geld echter dat is niet hetgeen dat de opleiding per saldo kost. De kosten minus de opbrengsten is hetgeen dat de Jeugdopleiding daadwerkelijk kost. Bij opbrengsten denkt iedereen aan de transferresultaten van zelf opgeleide jeugdspelers zoals dit seizoen voor Halil Dervisoglu en  Ragnar Ache zijn ontvangen. Naast deze opbrengsten brengt de jeugdopleiding ook structurele opbrengsten voort. Deze structurele opbrengsten zijn afhankelijk van de kwaliteit van de jeugdopleiding, als het opleidingsbudget af neemt zal dat uiteindelijk resulteren in een afname van de kwaliteit en dus transferopbrengsten maar ook van de structurele opbrengsten. Je moet bij structurele opbrengsten met name denken aan de subsidie van de KNVB maar ook bijvoorbeeld de bijdrage van Ajax. Daarnaast zorgt een goede jeugdopleiding voor een kwalitatief hoger spelersbudget.

Kan je dat laatste concreet verduidelijken?
De instroom van eigen jeugdspelers naar de A-selectie is altijd goedkoper dan het extern aantrekken van spelers. De salariskosten liggen de eerste contractjaren altijd lager en groeien mee met de prestaties van de betreffende spelers. Hierdoor houdt je dus meer euro’s over, in vergelijking met ander clubs zonder een goede jeugdopleiding, om spelers te contracteren.

Daarnaast durf ik te stellen dat zonder de transferresultaten van voormalige jeugdspelers Sparta niet gepromoveerd was. Het spelersbudget van het promotieseizoen kon enkel (als een-na-hoogste het afgelopen seizoen) vastgesteld worden door de inkomsten uit prestatiebonussen, doorverkooppercentages, solidariteitsbijdragen en opleidingsvergoedingen van voormalig jeugdspelers.

Conclusie is dus eigenlijk dat Sparta niet kan bezuinigen op de jeugdopleiding?
Als er één iemand is binnen de club die kritisch kijkt naar kosten dan ben ik dat wel. Maar ik kijk altijd nog meer naar hoe we uiteindelijk kosten kunnen besparen waardoor we meer kunnen investeren. Laten we eerlijk zijn, de enige noemenswaardige transferresultaten bij Sparta zijn de afgelopen jaren afkomstig uit jeugdspelers, met uitzondering van wellicht Julian Chabot, waar we overigens Dick Advocaat zeer dankbaar voor moeten zijn. Alle andere transferinkomsten, bijvoorbeeld die van Lars Veldwijk, daar kunnen we nog geen jeugdspeler meerjarig voor vastleggen.

Als je vervolgens bekijkt wat de jeugdopleiding per saldo kost moet je niet willen bezuinigingen!

Wellicht dan toch maar verduidelijken, wat kost de jeugdopleiding dan per saldo?

Jaarlijks, de structurele kosten minus de structurele opbrengsten, circa 900.000 euro. Mocht je dan vervolgens dit saldo interessant genoeg vinden om toe te voegen aan het spelersbudget dan gaat die rekensom niet op. Sparta is namelijk reglementair verplicht in het hebben van een aantal jeugdelftallen. Niet alleen deze jeugdelftallen maar ook de accommodatie Nieuw Terbregge waar Sparta contractueel aan vast zit brengt kosten met zich mee. De structurele inkomsten zullen dalen waardoor mijn voorzichtige schatting is dat een jeugdopleiding in afgeslankte vorm per saldo circa 550.000 euro zal kosten. Oftewel, terug naar het begin, bij inperking van de jeugdopleiding zal je per saldo maximaal 350.000 euro extra aan het spelersbudget toe kunnen schrijven.

En als je dan ook nog bedenkt dat de kans op incidenteel transferresultaat in afgeslankte vorm nihil is dan sluiten we nu eens en voor altijd deze discussie. Laten we met elkaar heel erg trots zijn op onze jeugdopleiding. Het management van onze jeugdopleiding, alle stafleden, vrijwilligers zeker niet te vergeten geven elke dag alles om jeugdspelers die ontwikkeling te geven die ze verdienen. Met maar 1 doel: het eerste elftal van Sparta halen.

Tot slot: Is het eerste elftal teveel afhankelijk van de opleiding?
We zijn bij Sparta afhankelijk van elkaar. We werken samen aan de gezamenlijke sportieve doelstelling. Het is van wezenlijk belang dat we jeugdspelers zelf opleiden, op het juiste moment doorschuiven naar een hoger elftal om de ontwikkeling optimaal te kunnen stimuleren. Zodra spelers de leeftijd bereiken waarop het mogelijk is een contract aan te bieden moeten we hier snel handelen en vanaf 16 jaar moet er door het hoofd jeugdopleiding, de directeur betaald voetbal en de trainersstaf een goede samenwerking plaatsvinden om de ontwikkeling te laten voortduren. Ook moeten we in ogenschouw nemen dat elke jeugdopleiding te maken heeft met goede en uitstekende lichtingen. Het is aan de voetbaltechnische mensen, van de directeur betaald voetbal tot de jeugdtrainers om jonge spelers met potentie te omarmen, beter te maken en zorgdragen dat ze het eerste elftal halen en uiteindelijk transferwaarde vertegenwoordigen. Zo bewaken we niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn de continuïteit van de club.